NULL
Belangrijk!

Subsidies voor studiereizen

Studiereizen voor onderwijsprofessionals zijn natuurlijk niet gratis en moeten goed verantwoord kunnen worden door scholen. Wij denken graag mee in mogelijkheden om een studiereis te kunnen financieren voor jouw schoolbestuur, -locatie of samenwerkingsverband en ook voor jou als individu. Hiermee creëren we voor jou en jouw collega’s meer mogelijkheden om (financieel) onderbouwd, duurzaam en toekomstgericht op reis te gaan!

Nuffic en Erasmus+ subsidie

De Nederlandse Organisatie voor Internationalisering in het Onderwijs (Nuffic) is een grote partij in ons land die subsidies verstrekt aan scholen en onderwijsprofessionals. Een voorbeeld hiervan is de Erasmus+ subsidie (internationalisering Po en Vo).

De Erasmus+ subsidie is gericht op het internationaal uitwisselen van kennis binnen het primair en voortgezet onderwijs. In tegenstelling tot een aantal andere subsidies kan deze subsidie alleen als schoolbestuur, -locatie of samenwerkingsverband worden aangevraagd en niet individueel.

De aanvraagperiode voor subsidies loopt van medio november tot de eerste week van februari. Na februari wordt de aanvraag beoordeeld. Indien de aanvraag is gehonoreerd, komen in juli de subsidiegelden vrij om deze vervolgens in het daaropvolgende schooljaar te kunnen besteden.

Voorwaarden

Eén van de voorwaarden is dat de subsidieactiviteit onderdeel moet zijn van een project dat minimaal 12 maanden duurt.

Het Nuffic kent drie actielijnen (Key Action’s):

  1. KA1 – mobiliteit van personeel
  2. KA2 – strategisch partnership
  3. KA3 – beleidsontwikkeling

KA1 is de meest voor de hand liggende subsidieregeling om aan te vragen t.b.v. een studiereis van de Rolf groep. Met mobiliteit van personeel wordt bedoeld:

– nascholingscursussen en training-events in het buitenland
– job shadowing (= meekijken op een school in het buitenland)
– lesgeven in het buitenland

Op de website van Nuffic staat meer informatie over de Erasmus+ subsidie, het aanvragen hiervan, ondersteunende activiteiten en de voorwaarden voor een aanvraag. Voor meer informatie over Nuffic, klik hier.

Hieronder staat een filmpje hoe de aanvraag verloopt.

Gemeentelijke subsidies

De gemeente Rotterdam kent de lerarenbeurs t.b.v. de ontwikkeling van professionals uit het onderwijs. Als leerkracht schrijf je zelf de aanvraag. Vervolgens dient het schoolbestuur de aanvraag in bij de gemeente. Je kunt een aanvraag indienen van maximaal € 1.750,- per aanvrager. Voor meer informatie over de lerarenbeurzen in Rotterdam, neem een kijkje op de website. Je aanvraag dien je in tussen 1 februari en 1 mei en wordt beoordeeld na 1 mei.

De gemeente Amsterdam kent de subsidieregeling Teambeurzen. Deze Amsterdamse teambeurs kan ingezet worden ten behoeve van een professionaliseringsactiviteit. Elke school krijgt een maximaal te besteden budget en kan zelf bepalen of dit bedrag aan één of meerdere teams wordt besteed in de komende vier jaar. Het beschikbare budget is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school en gaat uit van 25% cofinanciering door de aanvrager. Ga voor meer informatie naar de website Teambeurzen.

Neem ook een kijkje op de website van jouw gemeente voor subsidiemogelijkheden voor jou als leerkracht.