Werken met Apple

Met Apple krijgt het creatieve talent van jouw leerlingen alle kans van slagen

Elk kind wordt geboren met een gezonde dosis creativiteit. Eén van de belangrijkste taken van jou als leerkracht is die verder te stimuleren. Creativiteit maakt leerlingen beter in communiceren en problemen oplossen. Met de veelzijdige producten van Apple kan je als leerkracht deze creativiteit verder ontwikkelen. Op een leuke intuïtieve manier kunnen kinderen direct aan de slag.

De Rolf groep en Apple

De Rolf groep is synoniem voor leren. Elke dag zijn we bezig om leren leuker, spannender, intuïtiever en inspirerender te maken. Om precies deze reden zijn wij met trots ‘Apple Solution Expert’ voor onderwijs. Dat betekent dat wij vierkant staan achter de kracht die Apple-oplossingen bieden voor gedegen en inspirerend onderwijs.

Onderwijs en ICT gaan steeds meer hand in hand. Wij weten hoe deze gebieden elkaar maximaal kunnen versterken. Door een jarenlange opbouw van kennis en ervaring in de onderwijswereld zijn we ons bewust van wat wérkt voor scholen.

Met de Rolf groep kies je voor:

  • expertise, hardware, leermiddelen en -omgevingen onder één dak
  • gebruiksvriendelijke en betrouwbare ICT
  • excellente support, heldere uitleg en maximale ontzorging
  • een compleet producten- en dienstenassortiment

Het introduceren van grote veranderingen, zoals bijvoorbeeld het gaan werken met Apple-producten, gaat nooit onopgemerkt. Wij trainen en begeleiden gebruikers, waardoor ze de nieuwe werkwijze snel kunnen omarmen.

Waarom Apple

Apple gelooft dat technologie het onderwijs volledig kan vernieuwen. Deze ontwikkeling is in essentie een volkomen logische: digitaal communiceren en werken is de standaard geworden en onze kinderen leven in een wereld waarin ze dat hun hele leven zullen blijven doen. Een gedegen digitale basis is daarom onmisbaar. Apple biedt de apparatuur (zoals de iPad en iMac) en een rijke verzameling aan mogelijkheden daar omheen. Leren wordt plaats onafhankelijk, effectief en intuïtief – en vele duizenden educatieve apps, boeken en cursussen brengen digitaal onderwijs tot leven. De betrokkenheid van leerlingen bij het leren en de leerresultaten zullen, meetbaar, verbeteren.

Onderwijsvisie

De onderwijsvisie van een school is leidend voor de inhoud en vorm van het onderwijs. Daar hangen de vaardigheden van de leerkrachten en de inzet van (digitale) leermiddelen mee samen. Bij de keuze voor Apple is een inbedding in de visie op het onderwijs van groot belang voor het volledig kunnen benutten van de mogelijkheden. Spar met ons over samenhangende educatieve leermiddelen die passen binnen de pedagogische visie, de toekomstplannen en het budget. Dan kun je nog betere keuzes maken, waar iedereen ook op de lange termijn tevreden over is.

Planning en implementatie

In de aanloop naar onderwijsvernieuwing is het zaak om in een vroeg stadium met de betrokkenen te communiceren over de plannen en de achtergronden. Leerlingen, ouders, collega’s en ook (bovenschoolse) bestuurders horen graag welke richting de school en het onderwijs in gaan.

Als je school kiest voor Apple, is dat het startsein voor een traject waarin we samen de Apple-mogelijkheden secuur laten landen in de school. De Rolf groep weet wat daarbij komt kijken. Zijn de leerkrachten klaar voor deze verandering? Welke keuzes ga je maken binnen de mogelijkheden die Apple biedt? Is de school-infrastructuur op orde? En niet onbelangrijk, wat is haalbaar binnen het budget?

Omdat elke school anders is, is de manier van invoeren geen vaststaand proces. Sommige scholen kiezen ervoor om vanaf klas 1 de iPad geleidelijk te gaan gebruiken. Bij andere scholen past een alternatieve manier van invoeren wellicht beter. Wij gaan hierover in nauw overleg met het team dat de invoering van Apple binnen de school gaat begeleiden. Samen zorgen we ervoor dat het werken met Apple wordt omarmd door de leerkrachten, leerlingen en ouders.

Apple leermiddelen

Een iPad of Mac in de klas staat voor vrijwel onbeperkte toegang tot boeken, apps en video’s uit alle windstreken. De aantallen scholen en leerkrachten die werken met Apple-producten zijn gigantisch, waardoor de verzameling zelfgemaakte materialen – die leerkrachten al jaren tot volle tevredenheid inzetten in de les – ook immens is. Apple heeft een gedegen ecosysteem rond de ontwikkeling en verspreiding van educatief materiaal opgebouwd. Van tools voor het maken van lesmateriaal en het ontwikkelen van apps tot een distributieplatform voor educatief materiaal. Doordat Apple zelf voor elk van zijn apparaten de hardware én het besturingssysteem maakt, werkt alles perfect samen. Met educatieve uitgeverijen, beoordelingsinstellingen, ELO-ontwikkelaars en ontwikkelaars van educatieve software werkt Apple aan aantrekkelijk, eigentijds en relevant educatief materiaal. Toegang tot historisch materiaal en naslagwerken is ook geregeld!

De ICT-infrastructuur

We willen de ervaring met Apple-producten in scholen in alle opzichten net zo eenvoudig en intuïtief laten zijn als de producten zelf. Dit begint met ondersteuning van het ICT-team van de school in elk stadium van de implementatie. Je kunt straks snel accounts aanmaken, draadloos apparaten configureren en lesmateriaal verspreiden.

ZuluDesk voor de leerkracht

De Rolf groep zorgt ervoor dat alle apparaten vlekkeloos werken. Vervolgens kunnen leerkrachten alle iPads zelf beheren, met ZuluDesk. Dit is een Mobile Device Management (MDM)-applicatie. Je kunt met enkele muisklikken bereiken dat alle leerlingen en leerkrachten kunnen werken in hun eigen digitale omgeving en al hun data binnen handbereik hebben. Updates doe je moeiteloos, op afstand – en je zet inhoud klaar per leerling of groep. ZuluDesk werkt naadloos samen met Apple School Manager.

Apple School Manager voor de ICT-beheerder

Apple School Manager is een eenvoudige web portal waarmee ICT-beheerders gebruikers, accounts, Apple-apparaten en content kunnen beheren. Waar het apparaat zich ook bevindt, de beheerder kan vanuit elke web browser op een veilige en tijdbesparende manier instellingen aanpassen.

Gedeelde iPads

Door te werken met gedeelde iPads breng je het beste van twee werelden samen: leerlingen delen een iPad, waardoor ze samen kunnen werken aan lesstof – tegelijkertijd kunnen individuele leerervaringen aangeboden en opgeslagen worden. Leerlingen kunnen samen gebruik maken van de apparaten en toch altijd direct verder waar ze, individueel, een vorige les gebleven zijn.

Eén-op-één iPad

De school kan er ook voor kiezen om elke leerling en elke leerkracht te laten werken op zijn of haar eigen iPad. De kosten kunnen worden gedragen door de school, maar er zijn ook veel voorbeelden van scholen waar de aanschaf plaats vindt via de (ouders van) de leerlingen.

Klaslokaal en Schoolwerk

Klaslokaal is een krachtig middel voor leerkrachten om leerlingen te begeleiden en hun prestaties te volgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een app gelijktijdig te openen op alle apparaten, of apps uit te delen aan kleinere groepen of individuele leerlingen. Met de nieuwe Schoolwerk-app wijs je eenvoudig materiaal toe, van werk­bladen tot activiteiten in onderwijsapps. Je kunt ook de voortgang van leerlingen volgen en in real time met ze samen­werken.

De financiering

De Rolf groep heeft een goed overzicht van de verschillende manieren waarop scholen Apple in hun onderwijs kunnen financieren. Als de school ervoor kiest om de apparaten zelf te bekostigen, kunnen wij adviseren over lease-mogelijkheden of betalingsregelingen.

Er zijn ook mogelijkheden waarbij (ouders van) leerlingen hun eigen hardware aanschaffen, terwijl de school de volledige regie over de aanschafte apparaten behoudt.

Via het Apple Volume Purchase Plan (VPP) kan een school zelf een app voor meerdere leerlingen en docenten aanschaffen. De toewijzing van deze apps vindt draadloos plaats. Leerlingen kunnen de apps downloaden met hun persoonlijke Apple ID. Een bijkomend voordeel is dat apps via het VPP vaak een lagere aanschafprijs hebben.

Met het Device Enrollment Program (DEP) schrijf je apparaten, die eigendom zijn van de school, automatisch in in de MDM-applicatie. De apparaten krijgen hierbij direct de juiste configuratie mee. Apps blijven eigendom van de school en worden via het VPP uitgedeeld aan apparaten.

Als Apple Solution Expert kunnen wij aantrekkelijke onderwijskortingen op Apple-hardware aanbieden!

Professionele ontwikkeling

De Rolf groep komt dagelijks bij scholen die bezig zijn met onderwijsvernieuwing door inzet van Apple-apparaten. We zien dat scholen niet alleen behoefte hebben aan technische ondersteuning, maar ook aan onderwijskundige begeleiding – en we zien het als onze verantwoordelijkheid om te ondersteunen bij de implementatie. Het blijkt dat we met doelgerichte trainingen en workshops kunnen helpen om leerkrachten en leerlingen zoveel mogelijk rendement te laten halen uit hun nieuwe werkwijze.

Meten is weten!

Voorafgaand aan de keuze voor Apple is het van belang om stil te staan bij welke doelen een school wil bereiken. Tijdens het werken met de nieuwe apparatuur kunnen we het effect meten.

Kwantitatief meten

Als helder is wat de onderwijskundige en onderwijs-inhoudelijke doelen zijn van de groep(en) die gaan werken met Apple, kan effect zichtbaar worden. In het algemeen kunnen we werken met voldoende data van controlegroepen in de school om kwantitatief te kunnen meten wat effecten van de nieuwe situatie zijn.

Kwalitatief meten

Het is op vele manieren mogelijk om kwalitatief te meten. Denk bijvoorbeeld aan de motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen, de feedback van ouders en de invloed van het werken met Apple op de aantrekkelijkheid van de school voor nieuwe leerlingen.

Beheer

Na de invoering van het werken met Apple staan wij voor je klaar!

De Infodesk van de Rolf groep is jouw Single Point of Contact (SPOC) voor service, storingen en eventuele incidenten. Deze achttienkoppige Infodesk is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur – buiten deze tijden kun je een storing ook aan ons doorgeven in ons digitale registratiesysteem TOPdesk.

Privacy en veiligheid

Bij alle keuzes die je school maakt bekijken wij of ze in lijn zijn met de AVG-privacywet. Zo kun je met een gerust hart gaan werken met de nieuwe apparaten en infrastructuur. Ongeacht hoe je werkt, het is altijd belangrijk om goed te kijken naar veiligheid van de informatie – en dat is dan ook een belangrijk punt van aandacht voor ons.

Een groot voordeel van het werken met Apple-producten is dat Apple veel mogelijkheden biedt om content beschikbaar te maken, maar ook om bepaalde content juist níet beschikbaar te maken. Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen niet geconfronteerd worden met inhoud die de school en de ouders liever niet willen tonen. Een prettig gevoel!

 

Everyone Can Code

Met het Everyone Can Code-programma heb je de beschikking over een grote hoeveelheid leermiddelen op het gebied van programmeren. Het programma biedt ingangen op alle niveaus en is een ideaal startpunt om je leerlingen te laten kennismaken met deze belangrijke vaardigheid.

Everyone Can Create

Als leerlingen meer manieren hebben om ideeën te uiten, verandert dit hun manier van denken. Ze zien dingen die ze anders niet zouden zien en leggen verbanden die ze anders niet zouden leggen. Met dit als uitgangspunt heeft Apple, samen met leerkrachten, een verzameling projecthandleidingen samengesteld waarmee kinderen leren hoe ze creatieve ideeën kunnen ontwikkelen en presenteren met behulp van illustraties, fotografie, muziek en video. Zo kunnen je leerlingen rekensommen op muziek zetten, maatschappelijke kwesties uitbeelden met illustraties of biologische processen tot leven brengen met een filmpje.

Wil je weten hoe je het beste uit je Ipad  haalt? Wij bieden doelgerichte trainingen en workshops aan.

Laat Apple voor je werken!

Apple heeft tools ontwikkeld die het jou als leerkracht makkelijk maken om leerlingen te begeleiden bij het gebruik van apparaten en apps in de klas. Ook geven ze inzicht in de voortgang van individuele leerlingen. Zo is er Apple Teacher. Apple Teacher is een gratis professioneel onderwijsprogramma dat ontwikkeld is om leerkrachten te ondersteunen bij het gebruik van Apple-producten voor lesgeven en leren. Als leerkracht kun je op de iPad en de iMac vaardigheden ontwikkelen en die direct toepassen in de klas.

In het Apple Professional Learning-programma vind je een grote hoeveelheid aan materialen en ondersteuning om je bekend te laten raken met Apple-producten.

Geïnspireerd geraakt?

Hou ook de inspiratieblogs in de gaten, deze helpen je om nog meer uit je Apple omgeving te halen.