Scans

Het onderwijs en de kinderopvang is in beweging. Hoever ben jij met x en y? Door middel van scans helpen wij je inzicht krijgen op enerzijds de talenten en anderzijds de aandachtspunten voor verbetering en professionalisering.

Neem contact met ons op voor een scan van jouw keuze. Onze onderwijsdeskundigen zorgen voor de juiste scan, al dan niet op maat gemaakt!

Op verschillende lagen en uiteenlopende gebieden maken we analyses mogelijk, op persoonlijk niveau én op organisatieniveau.

 1. Bij de Scan per medewerker (zie eerste voorbeeld) wordt hij of zij (online) getoetst op diverse kennis en vaardigheden.
 2. Bij de Scan van de hele school (zie tweede voorbeeld) komen onze onderwijsconsulenten langs voor een uitgebreide analyse van waarden en statussen.

1. Scan per medewerker

Voorbeeld: De ICT-basisvaardighedenscan

ICT heeft een belangrijke plaats in onze samenleving en binnen het onderwijs. Dat vraagt iets van de vaardigheden van medewerkers. Om een goed beleid te kunnen voeren op ICT gebied én om de juiste scholing en professionalisering te kunnen bieden, is het van belang om zicht te hebben op de ICT vaardigheden per medewerker. Dit verkrijg je met de ICT-basisvaardighedenscan.

Na een online overhoring worden resultaten direct verwerkt tot een rapport. Desgewenst is het ook mogelijk om een analyse te maken op het niveau van de hele school, of van meerdere scholen (bestuur).

Onderwerpen

 • Software, Tekstverwerken, Presentatiesoftware en Spreadsheet
 • Browser, E-mail, Leerlingvolgsysteem en Werken in de Cloud
 • Hardware, Digitaal schoolbord en Mobiele apparaten
 • Programmeren, Mediawijsheid en Lesgeven met ICT

Meer weten over de inhoud, kosten of het aanvragen van een onderbouwscan? Neem dan contact op met Jeroen.

2. Scan van de hele school

Voorbeeld: De Onderbouwscan

Al op jonge leeftijd ontwikkelen kinderen zich op diverse gebieden. Onze onderbouwconsultants begeleiden daarom teams in de onderbouw, om elke basisschool van het juiste speel- en leermateriaal te voorzien. Dit doen wij door middel van onze onderbouwscan: een goed onderbouwde systematiek, gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen, om het speel- en leermateriaal op school helder in kaart te brengen.

Meten is weten

De scan is opgebouwd aan de hand van negen ontwikkelingsgebieden. Met behulp van deze classificatie beoordelen we de aanwezige materialen en geven we advies.

De voordelen op een rijtje

 • Minimale tijdsinvestering voor de school.
 • Helder inzicht in het gebruik onderwijsmateriaal.
 • Betere aansluiting tussen onderbouw en middenbouw.
 • Onderbouwd vanuit gekwalificeerde scansystematiek.
 • De uitkomst is het vertrekpunt voor een verantwoorde investering.

Meer weten over de inhoud, kosten of het aanvragen van een onderbouwscan? Neem dan contact op met Astrid of Jacqueline.