array(24) { ["ID"]=> int(13815) ["id"]=> int(13815) ["title"]=> string(27) "trainer leren leren methode" ["filename"]=> string(31) "trainer-leren-leren-methode.png" ["filesize"]=> int(1184571) ["url"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["link"]=> string(198) "https://www.derolfgroep.nl/ons-aanbod/ontwikkeling-training-en-advies/opleidingen-en-trainingen/opleidingen-instituut-kind-in-beeld/opleiding-trainer-leren-leren-methode/trainer-leren-leren-methode/" ["alt"]=> string(27) "trainer leren leren methode" ["author"]=> string(2) "30" ["description"]=> string(0) "" ["caption"]=> string(0) "" ["name"]=> string(27) "trainer-leren-leren-methode" ["status"]=> string(7) "inherit" ["uploaded_to"]=> int(13812) ["date"]=> string(19) "2021-06-22 12:59:29" ["modified"]=> string(19) "2021-06-22 12:59:40" ["menu_order"]=> int(0) ["mime_type"]=> string(9) "image/png" ["type"]=> string(5) "image" ["subtype"]=> string(3) "png" ["icon"]=> string(63) "https://www.derolfgroep.nl/wp-includes/images/media/default.png" ["width"]=> int(1200) ["height"]=> int(628) ["sizes"]=> array(60) { ["thumbnail"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["thumbnail-width"]=> int(390) ["thumbnail-height"]=> int(204) ["medium"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["medium-width"]=> int(800) ["medium-height"]=> int(419) ["medium_large"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["medium_large-width"]=> int(768) ["medium_large-height"]=> int(402) ["large"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["large-width"]=> int(1200) ["large-height"]=> int(628) ["1536x1536"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["1536x1536-width"]=> int(1200) ["1536x1536-height"]=> int(628) ["2048x2048"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["2048x2048-width"]=> int(1200) ["2048x2048-height"]=> int(628) ["xlarge"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["xlarge-width"]=> int(1200) ["xlarge-height"]=> int(628) ["inspiration-thumb"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["inspiration-thumb-width"]=> int(176) ["inspiration-thumb-height"]=> int(92) ["inspiration-thumb-new"]=> string(93) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode-500x500.png" ["inspiration-thumb-new-width"]=> int(500) ["inspiration-thumb-new-height"]=> int(500) ["video-thumb"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["video-thumb-width"]=> int(437) ["video-thumb-height"]=> int(229) ["video-thumb-large"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["video-thumb-large-width"]=> int(874) ["video-thumb-large-height"]=> int(457) ["header-image"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["header-image-width"]=> int(1200) ["header-image-height"]=> int(628) ["three-columns"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["three-columns-width"]=> int(30) ["three-columns-height"]=> int(16) ["hero"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["hero-width"]=> int(573) ["hero-height"]=> int(300) ["woocommerce_thumbnail"]=> string(93) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode-300x300.png" ["woocommerce_thumbnail-width"]=> int(300) ["woocommerce_thumbnail-height"]=> int(300) ["woocommerce_single"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["woocommerce_single-width"]=> int(600) ["woocommerce_single-height"]=> int(314) ["woocommerce_gallery_thumbnail"]=> string(93) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode-100x100.png" ["woocommerce_gallery_thumbnail-width"]=> int(100) ["woocommerce_gallery_thumbnail-height"]=> int(100) ["shop_catalog"]=> string(93) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode-300x300.png" ["shop_catalog-width"]=> int(300) ["shop_catalog-height"]=> int(300) ["shop_single"]=> string(85) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode.png" ["shop_single-width"]=> int(600) ["shop_single-height"]=> int(314) ["shop_thumbnail"]=> string(93) "https://www.derolfgroep.nl/wp-content/uploads/2021/06/trainer-leren-leren-methode-100x100.png" ["shop_thumbnail-width"]=> int(100) ["shop_thumbnail-height"]=> int(100) } }

Certificeer jezelf als trainer van de LEREN LEREN Methode

Opleiding Trainer LEREN LEREN Methode

In samenwerking met Instituut Kind in Beeld bieden wij scholen, leerkrachten, jeugdzorg-professionals, coaches, kindertherapeuten, (ortho)pedagogen, remedial teachers, logopedisten en andere jeugdbegeleiders de mogelijkheid om zich te certificeren als trainer van de LEREN LEREN Methode.

Na het volgen van de 3-daagse opleiding ben je bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en werken.

Opleiding Expert beelddenken

Verdiepen in de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen

Meer weten?

Kim Beentjes
Kim Beentjes

Medewerker Klantenservice

In samenwerking met Instituut Kind in Beeld bieden wij de Opleiding Expert aan.

Wat leer je tijdens de opleiding?

Kind in Beeld logo

De Opleiding Expert leidt op tot het zelfstandig afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek (IOO) bij jeugd van 5 tot 15 jaar, inclusief verslaglegging. Tevens raakt een cursist bekend met de didactiek van visueel leren en ervaart hij/zij enkele visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode.

Een IOO is zinvol bij de onderzoeksvraag of er een relatie is tussen gedrags- en/of leerproblemen en een voorkeur voor visueel-zintuigelijke informatieverwerking (beelddenken). Hierbij komen ook de cognitieve capaciteiten van een leerling naar voren en aanwezige sociale en/of emotionele blokkades. De verkregen  gegevens worden met elkaar gecombineerd tot een conclusie en advies op het gebied van verdere begeleiding en/of onderzoek.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het Wereldspel en een didactisch en pedagogisch onderzoek dat breed zicht geeft op capaciteiten en hiaten in het leerproces. Een IOO is een zinvol en preventief instrument dat kan dienen als aanzet tot eventueel verder diagnostisch onderzoek en/of begeleiding.

De volgende 3 modules komen aan bod:

1. Studiedag Didactiek visueel leren 
U maakt kennis met visueel leren en de valkuilen die veel leerlingen ervaren bij het leren (zoals automatiseren, lezen, spellen, rekenen). U gaat praktisch aan de slag met enkele wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode waarmee het leren, automatiseren en (begrijpend) lezen verbetert. Veel doen en ervaren, zodat u de volgende dag meteen aan de slag kunt.

2. Studiedag Signaleren met het Wereldspel 
Gericht op de theorie en achtergronden van het Wereldspel en het non-verbaal signaleren van hoe een leerling leert (visueel en/of verbaal) en eventueel aanwezige sociale en/of emotionele blokkades met behulp van het Wereldspel.

3. Tweedaagse module Diagnosticeren
Gericht op tot het zelfstandig afnemen van een Individueel Onderwijskundig (IOO) met verslaglegging. Ook leert u een c0mpleet onderwijskundig Kleuteronderzoek af te nemen gerelateerd aan schoolrijpheid. U krijgt alle toetsen met score/normeringen en leert deze af te nemen, te interpreteren en in een verslag vast te leggen. Tevens richten we ons deze dagen specifiek op het signaleren van cognitieve capaciteiten/hoogbegaafdheid met het Wereldspel en de gerelateerde ontwikkelingsfasen.
Dit IOO geeft een breed zicht op leer- en gedragsproblemen en geeft speciale aandacht aan het Beelddenken in relatie tot het Wereldspel. De meerwaarde van dit non-verbale toetsen en bijbehorend verslag geeft een breder zicht op de mogelijkheden en problemen van jeugd en wordt door scholen zeer op prijs gesteld.

4. Afsluitende EXAMEN (theorie + praktijk)
Een afsluitend theorie examen met daaraan voorafgaand een praktijkexamen dat gebaseerd is op het zelfstandig afnemen van een IOO met verslaglegging.

Licentie en bevoegdheid

Een bevoegd EXPERT kan met naam en contactgegevens op de website vermeld staan, gedurende het lopende licentiejaar. Een licentiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli van het daaropvolgende kalenderjaar. Verlenging van deze licentie is optioneel en geschiedt door betaling van 175,- euro en het bijwonen van de bijbehorende jaarlijkse licentiedag die in september gehouden wordt. Deze licentiedag is gericht op verdieping van kennis en het netwerken met mede-licentiehouders. Een aangesloten EXPERT mag het officiële logo voeren op zijn/haar website.

Algemene opleidingsinformatie

Voor wie is deze opleiding geschikt?

De EXPERT-opleiding is toegankelijk voor bevoegde onderwijsprofessionals alsmede leer- en gedragsspecialisten die zich, middels diagnostiek, willen verdiepen in de capaciteiten en mogelijkheden van leerlingen. Bij aanmelding wordt gekeken naar jouw bevoegdheden en ervaring middels een cv-screening, waarna een eventuele toelating wordt bevestigd. Bij twijfel en/of vragen hierover mag je altijd telefonisch contact met onze klantenservice opnemen.

Wat kost deze opleiding?

Alle modules van de opleiding EXPERT zijn ook los te volgen. De totaalprijs van alle modules los bedraagt € 2.687,50.
Bij betaling ineens van de gehele opleiding EXPERT Beelddenken (alle modules) voor aanvang van de eerste cursusdag, ontvangt u het Wereldspel (t.w.v. € 302,50) gratis waardoor de totaalprijs op € 2.385,00 komt. Dit is inclusief dagverzorging, materialen, boeken en licentie voor het nog lopende schooljaar.

De complete opleiding EXPERT (onderzoek) en de opleiding tot trainer LEREN LEREN Methode (behandeling) vullen elkaar zinvol aan. Informeer naar de combinatiekorting en eventuele dispensatie voor modules.

Inclusief:

  • Koffie/thee/fris, lunch
  • Werkmap, handleiding `Signaleren met het Wereldspel`
  • Handleiding `Diagnosticeren Beelddenken`
  • Alle toetsen en bijbehorende scorebladen
  • Het Wereldspel (t.w.v. € 302,50)
  • Het boek `Beelddenken, visueel leren en werken`(t.w.v. € 19,95)
  • Het bijbehorende `Beelddenken Werkboek voor kinderen (t.w.v. € 17,50)

Waar en wanneer kan ik deze opleiding volgen?

De opleidingen/studiedagen van Instituut Kind in Beeld worden op verschillende locaties gegeven door zelfstandig werkende en bevoegde opleiders. Bij aanmelding en betaling van een meerdaagse opleiding moeten alle dagen gevolgd worden op dezelfde locatie.

 

Didactiek Signaleren Diagnosticeren
15 januari in Alkmaar 14 januari in Alkmaar 4 en 5 februari en examen op 4 maart in Alkmaar
15 februari in Wageningen 14 februari in Wageningen 14 en 15 maart en examen 6 juni in Wageningen

Inschrijven Opleiding Expert

Heb je voldoende gelezen? Schrijf je dan in!

 

Schrijf je in voor de Opleiding Expert
Kim Beentjes
Kim Beentjes

Medewerker Klantenservice

Niet de opleiding of training gevonden die je zoekt?

Bekijk gerust onze andere opleidingen en trainingen.