Direct contact?
Anita Aalpoel
Neem contact op Anita Aalpoel Teamleider Onderwijsadviseurs
Neem contact op

Als schoolleider wil je dat iedereen zich echt verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van het onderwijs en energie krijgt van de invloed die hij/zij hierop kan uitoefenen? Gespreid leiderschap betekent dat jij iedereen in de school de kans geeft om de leiding op zich te nemen, passend bij zijn affiniteit en expertise.  Goed geïmplementeerd gespreid leiderschap zorgt voor minder werkdruk voor schoolleiding en medewerkers én voor meer veranderkracht voor de organisatie.

Modulaire opleiding

Tijdens dit opleidingstraject staan bewezen theorieën centraal, waarbij we voortdurend de koppeling maken naar jouw school en jouw rol daarbij.  Ons aanbod is modulair opgebouwd. Dat betekent dat de modules samen een krachtig en logisch geheel vormen dat je in totaal in 18 maanden kunt volgen. Een andere mogelijkheid is dat je de modules, afhankelijk van je interesse, vaardigheid en beschikbare tijd, ook los kunt volgen.

Wij bieden de volgende modules aan, waarbij gespreid leiderschap in iedere module centraal staat vanuit een andere invalshoek;

 • Laat je visie leven en leiden
 • Persoonlijk leiderschap in een lerende organisatie
 • De effectieve schoolorganisatie
 • Van moeizaam verbeteren naar duurzaam verbeteren
 • Een reis langs Hollandse meesters (en juffen)
 • De schoolleider doet ertoe bij de basisvaardigheden

Hieronder staat de inhoud van de afzonderlijke modules toegelicht.

Laat je visie leven en leiden

Als schoolleider geef je dagelijks leiding aan de school. Er komt van alles op je af. Hoe maak je keuzes in wat past bij jou op school? Past dit bij wat je nu al (wilt) doen, zoals verwoord in je missie en waar wil je dan naar toe, samen met je team?  

Na afloop van deze training heb je tools in handen om binnen jouw school je missie, visie en kernwaarden te vertalen naar de dagelijkse onderwijspraktijk.

Inhoud:

 • Missie, visie en kernwaarden
 • Why how what van Simon Sinek
 • De piramide van Daniel Kim
 • Hoe verbind je de visie met de kwaliteit van je school?
 • Binden, boeien en behouden van goed personeel
 • Professioneel kapitaal; Hoe zet ik ieder individu én het team optimaal in zijn kracht?

Literatuur: 

 • Kus de visie wakker – H. van der Loo
 • De Verbindende schoolleider – M. Fullan
 • Piramide – D. Kim

Duur:

1 tweedaagse en 3 losse dagen
Totale tijdsinvestering 60 uur (20 uur zelfstudie/ leerteam)

Persoonlijk leiderschap in een lerende organisatie

Gespreid leiderschap, wat betekent dit voor mij als schoolleider? 

Iedereen heeft het over gespreid leiderschap, maar wat betekent dat voor jou als leidinggevende. Hoe zorg je er voor dat iedere leerkracht autonomie ervaart en jij toch de verantwoordelijkheid kan nemen die hoort bij je rol als schoolleider? En wat breng je aan eigen kwaliteiten in? Vragen waar vele directeuren mee worstelen.  

In deze module vinden we de balans in het leiding geven en verantwoordelijkheid uit handen geven. Deze module sluit naadloos aan bij de vorige module over missie en visie. Als je de missie en visie goed op orde hebt, dan ontstaat er ruimte om autonomie te geven aan de professionals. Dan maak je gebruik van de kennis en talenten en kan je zeggen “wie het weet mag het zeggen”, zoals Jaap Peters dit verwoordt.

Uiteraard neem je jezelf mee in de organisatie. Met behulp van een eigen kernkwadrant zie je waar je kracht ligt en waar je wat kunt leren of misschien wel iets uit handen kunt geven.

We werken vanuit praktische theorieën, die je inzichten geven. Vervolgens krijg je handvatten die je morgen eenvoudig kan toepassen in jouw dagelijkse praktijk.

Inhoud: 

 • Leidinggeven aan professionals
 • Rijnlands werken
 • Scrumboard en agile werken
 • Kernkwadranten in het onderwijs

Literatuur:

 • Het Rijnlands praktijkboekje – J. Peters en M. Weggeman
 • Agile werken – S. Hoogendorn
 • Leiding geven, niet doen – M. Weggemans
 • Organize for complexity – N. Pflaeging
 • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap – S. Covey
 • Bezieling en kwaliteit in organisaties; – D. Ofman

Duur:

1 tweedaagse en 3 losse dagen
Totale tijdsinvestering 60 uur (20 uur zelfstudie/ leerteam)

De effectieve schoolorganisatie

Missie-visie- actie-model 

Wil je samen mét je team vanuit de bedoeling aan het werk? Wil je een schild voor je team en het onderwijs zijn? Wil je het enthousiasme dat bij aanvang van een nieuwe ontwikkeling heerst vasthouden en benutten? Wil je een werkwijze ontdekken die gespreid leiderschap daadwerkelijk én effectief op jouw school mogelijk maakt?

Na afloop van deze leergang heb je inzichten, voorbeelden en tools in handen om binnen je school, met je schoolteam vanuit missie en visie de ontwikkeling van je school daadwerkelijk tot actie te laten komen. Gedurende de leergang onderzoeken we de componenten van een effectieve schoolorganisatie voor gespreid leiderschap. Vanuit theorie, inzichten en good practices ontwerp je een passende werkwijze voor jouw praktijk.

Inhoud:  

 • De organisatie zo inrichten dat alle schoolontwikkeling erop is gericht het onderwijs in de klas te verbeteren;
 • Gespreid leiderschap;
 • Eigenaarschap in de school;
 • Missie – visie – actie model;
 • Kwaliteitscyclus;
 • Van visie naar kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie (Biesta);
 • SWOT analyses in het onderwijs;
 • Effectieve plannen in je school

Literatuur:

 • Gespreid leiderschap in het onderwijs – Hulsbos / Langevelde (red);
 • Het prachtige risico van onderwijs- G. Biesta
 • De vier disciplines van uitvoering- S.Covey

Duur:

1 tweedaagse en 3 losse dagen
Totale tijdsinvestering 60 uur (20 uur zelfstudie/ leerteam)

Van moeizaam verbeteren naar duurzaam verbeteren

In je organisatie succesvol aan de slag gaan begint met het opstellen van een gezamenlijk bepaalde, gemaakte en dus gedragen schoolvisie. Echter met ‘het bepalen van de route is het reisdoel nog niet bereikt!’ Te vaak gebeurt het dat enthousiast gestarte veranderplannen vastlopen en niet leiden tot de gewenste verbetering.

Deze leergang helpt je de focus te bepalen, de mensen op passende wijze te betrekken en in hun kracht te zetten om zo samen het beste uit elkaar en de organisatie te laten komen. De input uit deze leergang kan je helpen om te komen

Na afloop van deze leergang heb je ervaringen opgedaan en inzichten, voorbeelden en tools in handen om binnen je school, met je schoolteam vanuit missie en visie de ontwikkeling van je school daadwerkelijk tot actie te laten komen. Je hebt in beeld hoe je team opgebouwd is. Je weet welke krachten je medewerkers én jij zelf hebben om onderwijsverbetering in de school tot stand te brengen.

Je kent de verschillende vormen van veranderkapitaal en weet hoe je je organisatie in moet richten om ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk verandercapaciteit inzet om de school door te laten ontwikkelen.

Inhoud:  

 • Professioneel kapitaal
 • Het verandermodel van Knoster
 • Benutten van weerstand
 • Theory U
 • Betrokkenheidsmodel, fasen van betrokkenheid
 • De kleuren van De Caluwé

Literatuur:

 • Professioneel Kapitaal –  A. Hargreaves / M. Fullan
 • Het verandermodel – T. Knoster
 • De vier disciplines van uitvoering- S.Covey
 • Theory U – O. Scharmer
 • Betrokkenheidsmodel – Van den Berg en Vandenberghe
 • Leren veranderen- L. de Caluwe

Duur:

1 tweedaagse en 3 losse dagen
Totale tijdsinvestering 60 uur (20 uur zelfstudie/ leerteam)

Een reis langs Hollandse meesters (en juffen)

Ga met ons mee op Dutch school tour. Een studiereis van 1 week in Nederland, waarin je ontdekt hoe andere scholen hun onderwijs hebben vormgegeven. Je laat je inspireren en maakt de vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk. We bezoeken scholen waar ze hun onderwijs anders organiseren.

Deze leergang starten we elke ochtend met een lezing, om vervolgens ’s middags een schoolbezoek te doen. Deze week neem je even afstand van jouw eigen schoolorganisatie om je volledig onder te dompelen in hoe andere organisaties hun onderwijs organiseren. We onderzoeken hoe andere scholen omgaan met het lerarentekort en hier oplossingen voor hebben gevonden.  Tijdens onze schoolbezoeken zul je meer horen over de achtergrond en de reden van de door hen gemaakte keuzes. Je ziet de leerkrachten en leerlingen in actie, krijgt de kans om goed naar de inrichting van de school te kijken en gesprekken aan te gaan met de leerkrachten. Tijdens en na de reis ga je, onder leiding van een onderwijsadviseur, de verdiepingsslag naar de praktijk maken. Al met al een mooi programma vol kansen om je te inspireren en jouw onderwijspraktijk te verrijken!

Inhoud:

 • Begin van de week ontvangen we je graag in Ochten op ons hoofdkantoor. Hier starten we met een lezing.
 • Vervolgens vertrekken we met de bus naar onze eerste schoollocatie. Eind van de middag checken we in in ons hotel en zullen we gezamenlijk dineren.
 • Alle opvolgende dagen starten we ’s ochtends met een inhoudelijke sessie om vervolgens de reis te hervatten naar de volgende school.
 • In totaal bezoeken we deze week 4 tot 5 scholen.

Onderliggende literatuur:

 • Nee, dan Finland! – R. Leverink
 • Learning from examples – R. Atkinson, S. Derry, A. Renkl, D. Wortham
 • Leren anders organiseren – J. Imants en M. Berendse
 • Nieuwe onderwijsruimte van R. Neering en T. Bergsma
De schoolleider doet ertoe bij de basisvaardigheden

Onderwijskundig leiderschap is essentieel voor focus in de onderwijsontwikkeling op de basisvaardigheden. Volgens onderzoek kan de leidinggevende grote invloed uitoefenen op het onderwijs in de basisvaardigheden. In scholen met sterke schoolleiders zijn de leeropbrengsten hoger dan in scholen met minder sterke schoolleiders. Effectieve schoolleiders vragen zich altijd als eerst af wat het beste is voor de leerling.

Na afloop van deze leergang kun je deze vraag beantwoorden, doordat op de hoogte bent van de meest recente inzichten rondom de basisvaardigheden en welke rol jij kan spelen bij de ontwikkeling hiervan vanuit gespreid leiderschap.

Inhoud:

 • Actuele inzichten rondom de basisvaardigheden rekenen, taal/lezen, burgerschap en digitale geletterdheid
 • Visie als kompas
 • Doelgericht handelen
 • Implementeren en professionaliseren
 • Eenduidige gedragsaanpak vs autonomie
 • Ambities van je school

Literatuur:

 • De verbindende schoolleider, factoren voor samenhang in aanpak – M. Fullan en J. Quinn (2016)
 • Wat werkt: leiderschap op school – R. Marzano
 • Van moetisme naar moreel besef, opbrengstgericht werken in een lerende school – J. Jutten en A. Francot (2013)

Duur:

1 tweedaagse en 3 losse dagen
Totale tijdsinvestering 60 uur (20 uur zelfstudie/ leerteam)

Waarom kiezen voor de opleiding Gespreid leiderschap van de Rolf groep?

 • Je hebt, net als wij, een hart voor leren en wil het allerbeste uit ieder kind halen.
 • Ruim 100 jaar kennis over en actief in het basisonderwijs.
 • Door onafhankelijk klantonderzoek van Cedeo erkend met een 9,6!
 • Lid van de Vereniging van adviesbureaus voor onderwijs Onderwijs Ontwikkeling Nederland.
 • Onderwijsadviseurs uit het basisonderwijs met praktijkkennis en ervaring.

Algemene opleidingsinformatie

Voor wie is de opleiding Gespreid leiderschap bedoeld?
 • Schoolleiders
Wat zijn de toelatingseisen?
 • Je hebt de pabo afgerond
 • Je bent werkzaam in het primair onderwijs
Wat is de studiebelasting?

De opleiding is modulair opgebouwd. Per module staat hierboven de studiebelasting beschreven. In totaal bedraagt de studiebelasting 300 uur exclusief de studiereis.

Wat kost de opleiding Gespreid leiderschap

Nog niet bekend. Dit is inclusief cursusmaterialen, lunches, certificaat en jaarabonnement op Klasmastr online leren.

Waar en op welke dagen vindt de opleiding plaats?

De opleiding Gespreid leiderschap wordt gegeven in de trainingslocatie van de Rolf groep, Mercuriusweg 14 in Ochten. De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers.

Data: N.n.b.

Herregistratie schoolleidersregister

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor herregistratie voor het schoolleidersregister, neem dan contact met ons op.

Contact opnemen