Direct contact?
Neem contact op Roderik van Hoff Business Unit Manager ICT
Neem contact op

Als ICT-partner voelen wij ons verantwoordelijkheid om scholen te blijven beschermen en compliant te krijgen met het IBP Normenkader. Daarom hebben wij de meest passende oplossing om jou als school of bestuur te ontzorgen: de Managed Firewall in samenwerking met Barracuda.

Wat zijn de voordelen van onze nieuwe firewall oplossing?

 1. Onze nieuwe oplossing heeft meer uitgebreide rapportagemogelijkheden, zodat jullie voldoen aan de eisen van IBP.
 2. Onze Managed Firewalls maken centraal beheer mogelijk voor alle firewalls en locaties binnen een school, in plaats van individueel beheer per apparaat en locatie, wat een potentieel risico met zich meebracht.
 3. De firewalls bieden de mogelijkheid om een globaal beleid voor alle scholen of locaties in te stellen, waardoor een compliance-baseline wordt gehandhaafd volgens schoolnetwerkframeworks.  Hiermee haal je het risico weg dat ontstond met de voorheen individuele instellingen per apparaat en locatie.
 4. Met onze oplossing kun je nu ook Noord-Zuid en Oost-West verkeer centraal reguleren en inzichtelijk maken.
 5. De nieuwe firewalloplossing biedt geavanceerde en robuuste beveiligingsfuncties die essentieel zijn in een omgeving waar klimaatsystemen, smartboards, printers, camera’s en persoonlijke apparaten van leerlingen en leraren op het netwerk worden gebruikt. Het is van cruciaal belang om intern verkeer effectief in te delen. Dit kan met onze oplossing vanuit één configuratie voor alle scholen of locaties worden beheerd, waardoor het risico op vergeten of niet-aangepaste configuraties wordt geminimaliseerd.

IBP compliancy

Hoe wij scholen en besturen helpen om met de juiste firewall oplossing compliant te zijn? We hebben de cybersecurity implicaties uit het IBP en hoe onze firewall oplossing bijdraagt aan compliancy, hieronder op een rijtje gezet:

1. Beleid en organisatie

 • Veilig netwerk en veilige dataopslag: Helpt bij het creëren van een veilige omgeving voor het bewaren van persoonlijke gegevens van studenten en leraren.
 • Relevant voor: Privacybeleid en -organisatie, beheer van verwerkersovereenkomsten.

2. Informatiebeveiliging

 • Toegangsbeveiliging: Strong authentication en access control functionaliteiten zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben.
 • Relevant voor: Toegangsbeveiliging, beveiliging van netwerken en systemen, beveiliging van applicaties en gegevens.

3. Continuïteit en beschikbaarheid

 • Backup en recovery oplossingen: Zorgen ervoor dat belangrijke gegevens altijd veilig opgeslagen zijn en snel hersteld worden.
 • Relevant voor: Continuïteitsplanning, beschikbaarheid van gegevens, backup en recovery.

4. Incidentbeheer

 • Netwerkbescherming en e-mail protection: Helpen bij het beschermen tegen en snel ontdekken van incidenten zoals hacking en malware.
 • Relevant voor: Incidentbeheerproces, incidentenregistratie en -analyse, beveiligingsincidenten.

5. Risicomanagement

 • Identificatie en beheersing van risico’s: Door de netwerk- en applicatiebeveiliging worden risico’s snel geïdentificeerd en beheerst.
 • Relevant voor: Risicobeheerproces, inventarisatie van risico’s, beoordeling van risico’s.

6. Rechten van betrokkenen

 • Backup oplossingen: Zorgen voor het veilig opslaan en beheren van gegevens van betrokkenen, en helpen bij het snel reageren op verzoeken van betrokkenen.
 • Relevant voor: Rechten van betrokkenen, verzoeken van betrokkenen.

7. Gegevensverwerking

 • Monitoring van netwerkverkeer: Helpt bij het inzien welke persoonsgegevens worden verwerkt en beperkt de toegang tot bijzondere persoonsgegevens.
 • Relevant voor: Verwerkingsregister, grondslagen voor gegevensverwerking, verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

8. Privacy by design en default

 • Instellen van beveiligingsregels voor netwerktoegang: Zorgt ervoor dat privacyoverwegingen al in het ontwerp van systemen worden meegenomen.
 • Relevant voor: Privacy by design, privacy by default.

9. Monitoring en logging

 • Monitoring en logging van netwerkverkeer: Helpt bij het controleren op ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens en het bijhouden van wie toegang heeft gehad.
 • Relevant voor: Monitoring, logging.

10. Evaluatie, audit en review

 • Uitvoeren van risicoanalyses: De Firewall kan helpen bij het evalueren van beveiligingsrisico’s.
 • Relevant voor: Evaluatie van informatiebeveiliging, interne audit, externe review en certificering.

De Managed Firewall oplossing van de Rolf groep en Cybersecuritypartner Barracuda draagt bij aan verschillende aspecten van informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs. En is in lijn met het beschreven normenkader IBP.

Zonder frustraties het nieuwe schooljaar in

De zomer is de perfecte gelegenheid om het schoolnetwerk te vernieuwen en zo optimaal voor te bereiden op het komende schooljaar. Zorg jij voor een veilige en betrouwbare verbinding voor alle gebruikers binnen je scholen? Profiteer dan van onze speciale Hardware Zomerdeals, waarmee jouw scholen kunnen genieten van de nieuwste technologieën tegen scherpe prijzen.

Bekijk de netwerk en security zomerdeals

Kies voor excellente dienstverlening