bool(false)

planning essentials

Apple in het onderwijs

Van onderwijsvisie naar onderwijs

Door deel te nemen aan een workshop Planning Essentials van de Rolf groep, ontwikkelt je team de essentiële elementen om een technologierijke leeromgeving te creëren, een individueel projectplan voor jouw context en maak je kennis met een geïntegreerde aanpak voor het beheren van de implementatie tijdens elke implementatiefase.

Apple in het onderwijs: Planning Essentials

Meer over Apple in het onderwijs:

De beste keuze
Compleet, specifiek en zorgeloos
De dagelijkse praktijk

De methodiek

Op basis van 40 jaar innovatie – wereldwijd – en de expertise van ruim 400 ‘Apple Distinguished Schools’ (scholen die werken volgens de onderwijsvisie van Apple), heeft Apple de Planning Essentials-methodiek ontwikkeld. Deze methodiek helpt scholen hun onderwijs vanuit hun eigen onderwijsvisie (opnieuw) vorm te geven en daarbij technologie te integreren.

Tijdens de workshop

  • Onderzoek je als team de essentiële elementen voor het creëren van een technologierijke leeromgeving op basis van succesvolle praktijkvoorbeelden van scholen over de hele wereld.
  • Ontdek je een geïntegreerde aanpak om controle over je project te houden gedurende de gehele implementatiefase.
  • Verkrijg je inzicht in een projectmanagementproces dat verwachtingen stelt en je helpt om de projectomvang te ontwikkelen en beheren.
  • Maak je een individueel projectplan dat risico’s identificeert en beheersbaar maakt.

Aan het einde van deze workshop beschik je als team over het begin van een concreet en effectief plan gebaseerd op je visie voor een meer relevante en persoonlijke leeromgeving voor jullie leerlingen.

Voor wie is de workshop bedoeld?

Deze workshop is bedoeld voor het bovenschools innovatieteam van je organisatie die verantwoordelijk is voor het inrichten en uitrollen van technologie in het onderwijs. Het is belangrijk om de juiste inhoudelijke rollen bij deze workshop te betrekken: locatiedirecteur, onderwijs coördinator en Bovenschoolse ICT-coördinator of -directeur.
Details:
De workshop neemt 3 uur van jullie tijd in beslag en wordt samen door onze trainer en accountmanager op jullie locatie verzorgd.