Over de Rolf groep Klantenservice FAQ
Winkelwagen
0 artikel(en)totaal incl. btw
progress indicator
Bezig met toevoegen...
Welkom

Maak kennis met Momento

vrijdag 20 januari 2017

Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) 2017 presenteren de schoolleveranciers en grote uitgeverijen gezamenlijk Momento: het eerste overkoepelende digitale, vakoverstijgende en methode-onafhankelijke dashboard voor de leerkrachten in het basisonderwijs. Het dashboard maakt oefen- en toetsresultaten over vakken en methodes heen in één oogopslag inzichtelijk. Deze aanvulling op de bestaande manier van werken, faciliteert leerkrachten om leerlingen de best passende ondersteuning te geven. Doordat alle digitale methoden van de aangesloten uitgevers worden aangesloten op Momento, behoudt de school vrijheid in de keuze met welke leermiddelen zij willen werken. Momento kan zo worden ingezet dat het aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van elke school. Momento is een branche initiatief dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld vanaf het nieuwe schooljaar.


Leerkrachten faciliteren om leerlingen de beste ondersteuning te geven 
De leerkracht faciliteren om leerlingen de beste ondersteuning te geven, is het uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van Momento. Momento is een aanvulling op de bestaande manier van werken. Doordat Momento administratieve taken overneemt, heeft de leerkracht meer tijd voor het begeleiden, coachen en ondersteunen van de leerlingen. Het Momento dashboard toont de leerkracht in één oogopslag of leerlingen de stof goed beheersen, hulp nodig hebben omdat resultaten achterblijven of extra uitdaging nodig hebben. Dit doet het dashboard doordat het een overzicht geeft van de oefen- en de toetsresultaten van de hele klas en inzicht biedt in de individuele resultaten per leerling. De leerkracht stelt zelf de gewenste periode en/of het gewenste vakgebied in (bijvoorbeeld: toon oefenresultaten Rekenen van deze week). Vanuit Momento kan de leerkracht met één klik terecht komen in de dashboards van de methode waar meer gedetailleerde informatie over de resultaten van leerlingen te vinden; details die helpen om een goede analyse te maken of diagnose te stellen. Met Momento kan de leerkracht in de dagelijkse onderwijspraktijk dus beter anticiperen op behoeften van leerlingen. Momento is een hulpmiddel om recht te kunnen doen aan verschillen.

Een initiatief van de branche dat keuzevrijheid biedt in digitale lesmethoden
Het initiatief wordt ondersteund door uitgevers en schoolleveranciers. Momenteel zijn dat Heutink, Reinders, de Rolf groep, Malmberg, Noordhoff Uitgevers, ThiemeMeulenhoff, Zwijsen en Blink. In de toekomst zal dit worden uitgebreid. Iedere leverancier van digitale lesmethoden kan in principe meedoen aan Momento. “Wij zijn ontzettend trots dat we erin zijn geslaagd om als leermiddelenbranche voor het basisonderwijs, samen op te trekken om dit initiatief kosteloos aan te bieden aan alle basisscholen in heel Nederland. Dat de scholen hun keuzevrijheid behouden in de manier waarop ze werken, met welke lesmaterialen en het type drager vinden wij essentieel voor de toekomst van het (digitale) onderwijs”, zegt Daniel de Jonge Jonge, Commercieel Directeur Heutink, namens alle initiatiefnemers. Zoveel mogelijk bestaande en toekomstige digitale methoden van deze partners, zijn of worden gekoppeld aan Momento. Het dashboard geeft vervolgens een centraal en uniform overzicht van alle door de school gebruikte digitale lesmethoden. De leerkracht hoeft daardoor niet meer te schakelen tussen verschillende methode dashboards.

Visie en werkwijze van leerkracht leidend
Momento kan zo ingezet worden dat het altijd aansluit bij de visie, schoolontwikkeling en werkwijze van de school en leerkracht. Bij klassikaal onderwijs, groepsdifferentiatie, individuele leerlijnen, regie bij de leerkracht, zelfregie bij het kind, persoonlijke leerroutes, et cetera. De visie, rol en aanpak van de leerkracht zijn essentieel om kinderen optimaal te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. Scholen en leerkrachten moeten de keuzevrijheid behouden om zelf te bepalen op welke wijze (digitaal, folio of mix daarvan), met welke leermethoden en met welke devices zij willen werken maar moeten tegelijkertijd kunnen profiteren van de voordelen van een overkoepelend dashboard. Daarom is het digitale dashboard Momento ontwikkeld. De Jonge: “Het is onze droom om Momento uiteindelijk door te ontwikkelen tot een dashboard wat een integraal kindbeeld geeft, inclusief informatie over vaardigheden en leerkrachtobservaties. Maar eerst moet de basis in orde zijn. In de eerste versie van Momento brengen we de informatie uit verschillende lesmethoden samen in één centraal dashboard en daarmee komen wij tegemoet aan een behoefte en wens van leerkrachten.”

Beschikbaar in nieuwe schooljaar
In het nieuwe schooljaar zullen alle basisscholen in Nederland via Basispoort toegang krijgen tot Momento. Maximale privacy is gewaarborgd. Momento werkt op alle devices (computer, tablet en smartphone). De komende maanden wordt Momento getest in samenwerking met 50 basisscholen om het dashboard te optimaliseren. Basisscholen die interesse hebben om testschool te zijn, kunnen zich tijdens de NOT in de stand van Heutink aanmelden of via www.momento.nl. Klanten kunnen bij vragen terecht bij hun adviseur.Do not delete this link
Do not delete this link Do not delete this link