Op deze pagina vind je alle informatie m.b.t. methodisch materiaal voor het aanstaande schooljaar.

We hebben voor je onder elkaar gezet welke nieuwe methoden en onderdelen er beschikbaar zijn. Daarnaast geven we per methode aan waar je op moet letten bij de bestelling voor het komende schooljaar. Tot slot houden we je via deze pagina op de hoogte van de beschikbaarheid van methodische materialen.

Staat de methode die je gebruikt niet in het overzicht, dan is de bestelwijze voor schooljaar 2023-2024 gelijk gebleven en zijn er geen extra materialen voor deze methode beschikbaar gekomen.

Heb je vragen over het bestellen van methodisch materiaal? We helpen je graag! Neem contact met ons op.

Start je aankomend schooljaar met een nieuwe methode? Vergeet dan niet om een implementatietraining aan te vragen. Met deze training haal je het maximale uit de nieuwe methode.

Rekenen

Alles telt Q

Wijziging bestelmodel
Met ingang van schooljaar 2023/2024 is het bestelmodel van Alles telt Q gewijzigd. Waar je voorheen een pakket per leerling bestelde, bestel je nu alle onderdelen los op basis van hoe jij met de methode werkt.

Start met het bestellen van een licentie per leerling. Klik hier om naar het bestelformulier te gaan. Vul in het formulier het totaal aantal leerlingen van alle groepen in die werken met Alles telt Q.

De bestelpagina voor foliomaterialen van Alles telt Q vind je hier.

Bestelhulp
Hulp nodig bij het bestellen van de foliomaterialen? Met de bestelhulp zie je precies welke materialen je moet bestellen bij jouw manier van lesgeven. Meer uitleg over het nieuwe jaarabonnement en een voorbeeldbestelling vind je hier.

De wereld in getallen 4

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

 

De wereld in getallen 5 - Basis Papier

Toevoeging toetsen op papier of digitaal
Bij De wereld in getallen 5 – Basis Papier heb je met ingang van schooljaar 2023/2024 de keuze om te toetsen met een toetsboek of met de toetssoftware, Kies bij het bestellen van de leerlingpakketten het pakket dat aansluit bij jouw toetsbehoefte. Klik hier om naar de pagina te gaan met alle materialen van deze methode.

Tussenvorm rekenen
Naast de keuze om vooral op papier, of juist digitaal te werken is het bij de Wereld in getallen 5 vanaf het komende schooljaar mogelijk om te werken met een tussenvorm. Leerkrachten kunnen kiezen om in een mix te werken waarbij de rekenles start in de leerwerkboeken en het oefenen en automatiseren digitaal wordt gedaan. Wil je werken met deze tussenvorm bestel dan altijd het pakket “Basis papier” waarbij je rekening moet houden of je op papier wilt toetsen of digitaal, hiervoor zijn namelijk aparte pakketten beschikbaar.

Bestelhulp
Hulp nodig bij het bestellen van de juiste leerlingpakketten? Met de bestelhulp zie je precies welke pakketten je moet bestellen bij jouw manier van lesgeven.

LeerDoel Onderwijs (LDO) Rekenen

De methode LDO Rekenen is nieuw toegevoegd aan ons assortiment. LDO Rekenen is een indrukwekkende nieuwe manier van leren, waarbij de kerndoelen van rekenen zijn vertaald naar specifieke leerdoelen. Deze leerdoelen hangen zichtbaar in de klas op grote posters per rekenthema. Door thematisch te werken ontstaat er diepgang en samenwerking. Kinderen en hun leerkrachten weten aan welke doelen ze moeten werken. Zo ontstaat er steeds meer grip en eigenaarschap op het eigen leerproces. De algemene materialen van LDO Rekenen vind je hier. De aanvullende materialenpakketten vind je hier.

Getal & Ruimte Junior

Vanaf het aankomende schooljaar zijn er ook oefenboeken bij de methode Getal & Ruimte jr. voor de groepen 5 t/m 8.  Deze oefenboeken kun je inzetten als extra oefenstof voor alle leerlingen maar bied ook een uitkomst voor leerlingen die extra oefening nodig hebben bij reeds behandelde stof. De oefenboeken zijn in november leverbaar, maar kun je nu al bestellen.

De nieuwe oefenboeken bestel je hier.

 

Pluspunt 3

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina met deze software te gaan.

 

Pluspunt 4 - Basis Papier

Toevoeging toetsen op papier of digitaal
Bij Pluspunt 4 – Basis Papier heb je met ingang van schooljaar 2023/2024 de keuze om te toetsen met een toetsboek of met de toetssoftware, Kies bij het bestellen van de leerlingpakketten het pakket dat aansluit bij jouw toetsbehoefte. Klik hier om naar de pagina te gaan met alle materialen van deze methode.

Tussenvorm rekenen
Naast de keuze om vooral op papier, of juist digitaal te werken is het bij Pluspunt 4 vanaf het komende schooljaar mogelijk om te werken met een tussenvorm. Leerkrachten kunnen kiezen om in een mix te werken waarbij de rekenles start in de leerwerkboeken en het oefenen en automatiseren digitaal wordt gedaan. Wil je werken met deze tussenvorm bestel dan altijd het pakket “Basis papier” waarbij je rekening moet houden of je op papier wilt toetsen of digitaal, hiervoor zijn namelijk aparte pakketten beschikbaar.

Bestelhulp
Hulp nodig bij het bestellen van de juiste leerlingpakketten? Met de bestelhulp zie je precies welke pakketten je moet bestellen bij jouw manier van lesgeven.

Semsom

Toevoeging groep 4
Met ingang van schooljaar 2023/2024 kun je met de methode Semsom ook in groep 4 aan de slag. Alle materialen voor groep 4 zijn toegevoegd aan de bestelpagina.

Wijziging bestellen wisbordjes
De wisbordjes bij de methode Semsom bestelde je in schooljaar 2022-2023 per variant als set van 30 stuks. Met ingang van het nieuwe schooljaar is hier een wijziging: in één verpakking zitten nu 30 stuks van beide varianten. Daarnaast geldt dat groep 4 zijn eigen wisbordjes heeft. Let hier dus goed op bij het bestellen.

Bestel de materialen voor Semsom hier. 

 

 

Zaakvakken

Blink Wereld geïntegreerd

Nieuw in schooljaar 2023-2024 is de mogelijkheid om in groep 1-2 al aan de slag te gaan met Blink Wereld geïntegreerd. Klik hier om naar het bestelformulier te gaan om deze licentie te bestellen.

Brandaan 2

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina met deze software te gaan.

Code D

Code D is een volledig nieuwe methode voor het vakgebied wereldoriëntatie. Met Code D combineer je op een slimme manier kennis, vaardigheden en burgerschap in sprankelende lessen Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. Leerlingen krijgen les uit een jeugdtijdschrift, met uitdagende kijk- en denkopdrachten die continu een beroep doen op verschillende vaardigheden, inclusief de 21e eeuwse vaardigheden. Ze doen actief kennis op over de wereld van toen en nu, over aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Ben je aan het oriënteren op een nieuwe methode voor wereldoriëntatie of wil je meer informatie? Onze accountmanagers helpen je hier graag mee verder.

Bestel hier alle materialen van Code D.

Meander 2

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina met deze software te gaan.

Naut 2

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina met deze software te gaan.

Wijzer! Aardrijkskunde

De methodelicenties bij deze methode dien je sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw te bestellen. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Wijzer! Geschiedenis

De methodelicenties bij deze methode dien je sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw te bestellen. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Wijzer! Natuur en Techniek

De methodelicenties bij deze methode dien je sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw te bestellen. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Wijzer! Wereldoriëntatie

De methodelicenties bij deze methode dien je sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw te bestellen. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Taal en spelling

 

Nieuw Nederlands Junior

Toevoeging groep 8 Taal & Spelling
De methode Nieuw Nederlands Junior is met ingang van dit schooljaar ook voor groep 8 beschikbaar voor zowel taal als spelling. De materialen van groep 8 voor Nieuw Nederlands Junior Taal vind je hier. Groep 8 voor spelling vind je hier.

Toevoeging oefenboeken Nieuw Nederlands Junior Taal
De methode Nieuw Nederlands Junior Taal is uitgebreid met oefenboeken voor de groepen 4 t/m 8. Per groep zijn er naast de oefenboeken ook antwoordenboeken en een handleiding beschikbaar. In het oefenboek komen de onderdelen kennisteksten, woordenschat, taalkennis, test  jezelf en spelen met woorden aan bod. Het oefenboek sluit aan bij de lessen in de leerwerkboeken en geeft leerlingen om goede basis om van start te gaan. De oefenboeken en bijbehorende handleidingen en antwoordenboeken bestel je hier.

Pit Taal & Spelling

De methodelicenties bij deze methode dien je jaarlijks opnieuw te bestellen. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan. Vul in het formulier het totaal aantal leerlingen van alle groepen in die werken met PiT taal en spelling.

 

Staal Taal

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina met deze software te gaan.

Taal Actief 4 Spelling

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina met deze software te gaan.

Taal Actief 4 Taal

Bij deze methode is er met ingang van schooljaar 2023/2024 mogelijk om digitaal te toetsen met de toetssoftware. Je bestelt deze software per groep of per kind. Klik hier om naar de bestelpagina met deze software te gaan.

Taal Actief 5

Toevoeging groep 7 en 8  Taal & Spelling
Met ingang van schooljaar 2023/2024 is Taal Actief 5 Taal en Spelling ook voor de groepen 7 en 8 gereed. In deze groepen kan er net zoals in de groepen 4 t/m 6 gekozen worden tussen pakketten Basis Papier en Basis Digitaal. De materialen zijn toegevoegd aan beide bestelpagina’s. De bestelpagina van Taal Actief 5 vind je hier.

Leerwerkboek plus
De methode Taal Actief 5 is met ingang van schooljaar 2023/2024 uitgebreid met het leerwerkboek Plus. Taalsterke en taalbegaafde leerlingen werken met dit leerwerkboek zelfstandig op een hoger niveau aan dezelfde lesdoelen als de reguliere groep. Het leerwerkboek Plus vervangt het reguliere leerwerkboek. Bestel je het leerlingpakket met leerwerkboek plus, bestel voor die leerling dan niet het reguliere leerlingpakket. De leerlingpakketten met leerwerkboek plus zijn toegevoegd aan de bestelpagina van Taal Actief 5 Taal – Basis Papier. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Tekstbegrip
Met ingang van schooljaar 2023/2024 is Taal Actief 5 uitgebreid met het onderdeel tekstbegrip voor groep 5 en 6. Taal actief biedt tekstbegrip aan in samenhang met taal. Door aan te sluiten op de acht communicatiethema’s van Taal actief taal, verdiepen en verbreden de kinderen hun kennis, inzicht en vaardigheden. Bij Taal actief tekstbegrip wordt ook de verbinding met de communicatiedoelen van Taal actief taal gelegd. Bij taal leren de kinderen zelf hoe het moet. Bij tekstbegrip lezen ze in teksten hoe andere schrijvers dit doen. Op deze manier versterken taal en tekstbegrip elkaar.

Klik hier om naar de bestelpagina te gaan met de materialen van Taal Actief 5 – Tekstbegrip.

Digitaal platform Taal Actief 5 Tekstbegrip pakket groep 6 (5409964)
Het leerlingpakket Taal Actief 5 Tekstbegrip voor groep 6 verschijnt dit jaar in 2 delen. Bij de eerste levering ontvang je leeswerkboek A. Medio november zal leeswerkboek B worden nageleverd.

Digitaal platform Taal Actief 5 Taal BP Plus pakket groep 6 (5409951)
Het leerlingpakket Taal Actief 5 Taal Plus voor groep 6 verschijnt dit jaar in 2 delen. Bij de eerste levering ontvang je de leeswerkboeken bij thema 1,2 en 3. Thema’s 4 t/m 8 worden medio september nageleverd.

Digitaal platform Taal Actief 5 Taal BP pakket groep 8 (5409949)
Het leerlingpakket Taal Actief 5 Taal voor groep 8 verschijnt dit jaar in 2 delen. Bij de eerste levering ontvang je de leeswerkboeken bij thema 1 t/m 5. Thema’s 6 t/m 8 worden medio december nageleverd.

Taalgroeiboek groep 6 (5415426)
Het taalgroeiboek voor groep 6 heeft een licht afwijkende afwerking ten op zichte van de overige taalgroeiboeken. De rug van het boek is namelijk niet afgerond. Vanaf schooljaar 2024-2025 zal de vormgeving van dit boekje identiek zijn aan de overige leerjaren.

Taal actief 5 Taal handleiding groep 8 (5413286)
De handleiding Taal Actief 5 Taal voor groep 8 verschijnt dit jaar in 2 delen. Bij de levering ontvang je de map met de eerst benodigde katernen. De resterende katernen worden medio december nageleverd

Taal actief 5 Tekstbegrip handleiding groep 6 (5413290)
De handleiding Taal Actief 5 Tekstbegrip voor groep 6 verschijnt dit jaar in 2 delen. Bij de levering ontvang je de map met de eerst benodigde katernen. De resterende katernen worden medio november nageleverd

Taalgroeiboek groep 8 (541334)
Het taalgroeiboek voor groep 8 bestaat komend schooljaar uit 2 delen. Bij de levering van het leerlingpakket voor groep 8 ontvang je het taalgroeiboek voor de thema’s 1 t/m 4. Het tweede deel met thema’s 5 t/m 8 wordt nageleverd zodra deze beschikbaar is.

Taaljacht

Taaljacht is een splinternieuwe methode voor taal, spelling en grammatica voor groep 4 t/m 8. Wil je meer informatie of met Taaljacht gaan werken neem dan contact op met jouw accountmanager. We helpen je graag met de keuzetraject voor een nieuwe methode en kunnen je ontzorgen bij het bestellen. Wil je alvast een kijkje nemen bij de verschillende materialen? Klik dan hier om naar de bestelpagina van Taaljacht taal te gaan. De materialen van Taajacht spelling & grammatica vind je hier.

Taaljacht is met ingang van schooljaar 2023-2024 beschikbaar voor groepen 4, 5 en 6.

 

Taal op Maat 2

De methodelicenties bij deze methode moeten sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw worden besteld. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Spelling op Maat 2

De methodelicenties bij deze methode moeten sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw worden besteld. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Lezen

Blink Lezen

Gefaseerde levering vernieuwde leesdossiers thema’s 3, 4 en 5 voor groep 7/8A en 6/7/8 jaar 2 & 3
Bij de methode Blink lezen zijn de thema’s 3, 4 en 5 in het leerling- en leerkrachtpakket 7/8A en 6/7/8 jaar 2 & 3 niet direct beschikbaar bij de start van het schooljaar. Bestel je één of meerdere van deze pakketten dan krijg je de ontbrekende thema’s nageleverd.

Hieronder vind je de verschijningsmaand per thema:

  • Thema 3: december
  • Thema 4: januari
  • Thema 5: maart

Nieuwe pakketten combinatiegroepen 6/7/8
Voor schooljaar 2023-2024 zijn er nieuwe leerling- en leerkrachtpakketten voor combinatiegroepen 6/7/8. Afhankelijk van het aantal jaren dat de methode in gebruik is kun je een keuze maken uit pakketten voor het 1e, 2e of 3e jaar. Klik hier om naar de bestelpagina van Blink lezen te gaan.

Bestelhulp
Hulp nodig bij het bestellen van de juiste leerlingpakketten? Met de bestelhulp zie je precies welke pakketten je moet bestellen voor jouw groep.

Estafette 3

De leeswerkboeken voor groep 4 t/m 6 bij de methode Estafette 3 zijn nieuw voor schooljaar 2023/2024. Groepen 7 en 8 konden al gebruik maken van de leeswerkboeken, hier zijn de groepen 4 t/m 6 nu dus aan toegevoegd. Het gebruiken van leeswerkboeken is optioneel. Je kunt ook kiezen voor het blijven werken met omnibussen en werkboeken.

Werk je met leeswerkboeken dan kunnen de leerlingen zelf aantekeningen maken, lezen met de pen, onderstrepen, markeren etc. in plaats van dit klassikaal met de leerkracht te doen. Indien je kist voor leeswerkboeken adviseren we per 5 leerlingen één omnibus aan te schaffen zodat je gebruik kunt maken van het doorlopende leesverhaal. De leeswerkboeken zijn toegevoegd aan de bestelpagina  van Estafette 3. Je bestelt deze hier.

Flits

De methodelicenties bij deze methode dien je sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw te bestellen. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Vooruit!

Vooruit! Is een nieuw interventieprogramma dat met ingang van het komende schooljaar volledig beschikbaar is. Het interventieprogramma is speciaal ontwikkeld voor kinderen die bij het leren lezen niet genoeg hebben aan de reguliere lessen met verlengde instructie. Het programma is gebaseerd op de nieuwste inzichten rondom de behandeling van leesproblemen en dyslexie. De materialen van Vooruit vind je hier.

Schrijven

Schrijfoceaan

De methode Schrijfoceaan is met ingang van schooljaar 2023-2024 uitgebreid  met de materialen voor groep 5 en 6.  Wil je ook aan de slag met Schrijfoceaan in deze groepen? Klik dan hier om naar de bestelpagina van deze methode te gaan.

Verkeer

Schoolverkeersexamen 2023-2024

Het oefenmateriaal voor het schoolverkeersexamen wordt ieder jaar geactualiseerd. Ook voor schooljaar 2023-2024 is dit weer het geval. De nieuwe materialen bestel je hier.

Het bestellen van de bijbehorende licenties kan middels het bestelformulier.

 

Wijzer! Verkeer

De methodelicenties bij deze methode moeten sinds schooljaar 2022/2023 jaarlijks opnieuw worden besteld. Vergeet voor het aankomende schooljaar dus niet je licenties te bestellen. Je bestelt per leerling een licentie. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

 

Engels

Blink Engels

De songlist bij de methode Blink Engels wijzigt ieder jaar zodat de methode altijd actueel is. Door deze jaarlijkse vernieuwing verschijnen er ook ieder jaar nieuwe worksheets voor de groepen 5/6 en 7/8, De worksheets voor schooljaar 2023-2024 vind je terug op de bestelpagina. Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

My name is Tom 2 & Tom's adventures

Toevoeging groep 3
Bij de methode My name is Tom 2 (onderbouw) zijn met ingang van het komende schooljaar de materialen van groep 3 gereed. Wil je de materialen bestellen? Klik dan hier om naar de bestelpagina te gaan.

icoon klantenservice

Heb je vragen over het bestellen van methodisch materiaal?

We helpen je graag!

Neem contact op