Gepubliceerd op 17 april 2020
Leestijd 4 min.

Afgelopen dinsdag hebben we te horen gekregen dat de kinderen binnenkort weer naar school mogen. Er ligt nu een grote uitdaging op alle scholen om dit zo goed mogelijk vorm te geven. We helpen daar graag bij met behulp van de volgende tips!

Wat kunnen we nu al doen?

Blijf tijdens deze laatste weken van thuiswerken in contact met de kinderen en betrek ze bij de nieuwe situatie. Zoek contact met de kinderen en stel ze onder andere de volgende vragen. Wat verwachten zij als ze weer naar school gaan? Wat hebben ze het meest gemist? Waar willen ze hulp bij als ze weer op school zijn? Wat vonden ze prettig aan het thuisonderwijs en zouden ze willen behouden? Je kunt hiervoor ons interviewblad gebruiken dat kinderen samen met hun ouders kunnen invullen. Vanuit het ingevulde interviewblad kun je gericht in gesprek gaan met het kind en/of de ouders.

Download het Interviewblad.

Hoe zouden de kleuters het vinden dat ze weer terug naar school mogen/moeten? En hoe reageren hun ouders hierop? Jonge kinderen hebben moeite om hun emoties te reguleren, hier hebben ze ons bij nodig. Bij terugkomst zal op school veel aandacht zijn voor de sociaal emotionele ontwikkeling. Ouders kunnen de kinderen thuis hier ook al op voorbereiden. Deze beschreef ik tijdens de vorige lock-down in een brief aan ouders.

Download de Voorbeeldbrief ouders Kleuters terug naar school.

Zodra de school weer open is

  • Zorg de eerste weken voor rust en veiligheid. Bespreek eerst met elkaar hoe iedereen de afgelopen tijd heeft beleefd en geef de kinderen de ruimte om dit op allerlei creatieve manieren te kunnen verwerken en delen met elkaar. Neem ook ruimte voor individuele gesprekken, zodat alle kinderen weer even kunnen landen en ontspannen.
  • Bespreek met de groep hoe jullie de komende weken met elkaar verder gaan en spreek hierbij je vertrouwen uit. Deze tijd is al angstig genoeg, dus kinderen hebben juist nu veel vertrouwen nodig! Hierin kun je de uitkomsten van de gesprekken naar aanleiding van het interviewblad gebruiken.
  • De periode van groepsvorming start opnieuw, alsof het een nieuw schooljaar is. Dus speel groepsvormende spellen en bespreek de gedragsafspraken met elkaar. Door de Corona-maatregelen moet je misschien nieuwe gedragsafspraken opstellen en inoefenen met de kinderen.
  • Speel veel groepsvormende spellen en bespreek de bestaande gedragsafspraken met elkaar, want er is een grote kans dat de periode van groepsvorming opnieuw start, net als na de zomervakantie.
  • Gebruik de creatieve vakken om kinderen te laten uiten hoe ze de coronatijd hebben beleefd. Verven, tekenen, knutselen, toneelspelen…. Laat de kinderen verbeelden hoe ze zich voelden. Wat hebben ze gezien, waar werden ze blij van, waar werden ze bang of verdrietig van? Bespreek de gevoelens van de kinderen. Laat ze vertellen hoe het voelde (waar in je lijf voelde je het, wat deed je toen je je zo voelde, waardoor ging het gevoel weer weg, …)
  • Na de eerste weken hoeft Corona niet meer zo vaak terug te komen. Het is goed als kinderen op school weer ‘in de gewone wereld komen’. Maak een ‘Corona-kletspot’ waar kinderen een briefje in kunnen doen als ze iets willen bespreken over de Coronatijd. Eén keer per week gaat de Corona-kletspot open. Zo geef je ruimte en baken je af.
  • Sla de eerstvolgende toetsperiode van het leerlingvolgsysteem over, dit geeft nu toch geen betrouwbaar beeld en legt onnodig veel druk bij kinderen. Deze toetsen kunne ook prima worden afgenomen na de eerste weken van het nieuwe schooljaar. Analyseer wel goed waar kinderen nu staan door gebruik te maken van diagnostische toetsen of gesprekken. Op die manier kun je het lesaanbod prioriteren voor de resterende weken van dit schooljaar.
  • Bepaal je lesaanbod vanuit de hiaten die je bij leerlingen gevonden hebt en vanuit prioriteiten binnen de kerndoelen >
  • Een aantal kinderen zullen zich in de thuisperiode sneller ontwikkeld hebben dan op school. Zij hebben verbreding of verdieping nodig. Denk bijvoorbeeld aan een onlinecursus Spaans of Chinees, bridgen, een instrument spelen, striptekenen, goochelen, gebarentaal, …. Zorg bij deze kinderen voor voldoende afwisseling tussen online instructies en praktische momenten waarin ze het geleerde met elkaar oefenen, elkaar feedback geven en presentaties geven. Zorg dus dat twee of drie kinderen aan hetzelfde onderwerp werken, laat niet ieder kind een andere cursus kiezen.

Kortom, zorg de eerste weken goed voor het welbevinden van jezelf en de kinderen en bepaal vanuit deze gezonde en veilige basis samen de vervolgstappen.