Gepubliceerd op 29 mei 2020 Leestijd min.
Geschikt voor
Basisschool
NULL
Gepubliceerd op 29 mei 2020 Leestijd min.

Vraag het de expert

Welke inzichten hebben de weken afstandsonderwijs ons gebracht?

Ongeveer zes weken lang hebben we onderwijs op afstand verzorgd. Dat kostte veel creativiteit, energie en aanpassingsvermogen. Maar het heeft ook het nodige opgeleverd. Afgelopen weken ben ik met bestuurders, schooldirecteuren, leerkrachten en leerlingen in gesprek gegaan om deze periode te evalueren en samen verder te kijken naar ons toekomstig onderwijs.

Handige instructievideo’s

Bij leerlingen hoor ik terug hoe prettig zij het vonden om zelf hun dagen in te plannen. Natuurlijk moesten ze in deze planning rekening houden met werkzaamheden van ouders en deelden ze soms de laptop met broertje of zusje. Een leerling: “Mijn juf maakte hele leuke en leerzame instructiefilmpjes of zette filmpjes van YouTube klaar in Teams. Dat vond ik superhandig! Wanneer ik aan een opdracht ging werken dan kon ik van te voren nog even het instructiefilmpje kijken. Wanneer ik het moeilijk vond of wanneer ik mij niet goed kon concentreren, kon ik, als ik dat wilde, het filmpje op een ander moment nog een keer kijken!”

Nu de scholen weer open zijn krijgen de leerlingen op de meeste scholen om de dag les. Een leerkracht: “Om er voor te zorgen dat de leerlingen morgen in staat zijn thuis aan de opdrachten te werken, geef ik vandaag zoveel mogelijk alle klassikale instructies.” Uit de reactie van de leerling werden juist die instructiefimpjes zo erg gewaardeerd. Veel leerkrachten vinden het opnemen van instructiefilmpjes lastig, soms eng en een hoop gedoe. Het bewerken, verzamelen en klaarzetten kost veel tijd. “Deze tijd hebben we nu niet, omdat we nu de onderwijsachterstanden die mogelijk zijn ontstaan moeten inhalen.”

Vooruit kijken

Schooldirecteuren en bestuurders kijken graag vooruit. Naast vragen over het borgen van verworvenheden, leren van wat we gedaan hebben en stel dat er in het najaar een tweede uitbraak komt, zoeken zij nog altijd naar de oplossing voor het lerarentekort. Een bestuurder: “Voor de coronacrisis konden scholen al nauwelijks voorzien in vervanging van afwezige leerkrachten. Hoe kun je afstandsonderwijs in de toekomst als alternatief organiseren bij afwezigheid van één of meerder leerkrachten?”

Het was een bijzondere en helaas voor sommigen heftige en angstige tijd, maar op onderwijsgebied in combinatie met de inzet van ICT een hele interessante periode om op terug te kijken en van te leren. Uit gesprekken komt naar voren dat iedereen vanuit zijn/haar rol en perspectief terugblikt en dus andere ervaringen heeft en mogelijkheden ziet. Door deze inzichten te bundelen en hierover met elkaar in gesprek te gaan kan ons toekomstig onderwijs alleen maar beter worden.

Zie jij jezelf ook als iemand die graag binnen eigen onderwijsorganisatie in gesprek gaat met leerlingen en collega’s in alle gelederen? Wil je weten hoe je problemen en uitdagingen kunt vertalen naar oplossingen en kansen? Denk dan eens na over het volgen van de nationale opleiding tot Digitale Geletterdheid Expert!

Martijn Hermsen

Martijn Hermsen

Onderwijsadviseur

Onderwijsvernieuwing gaat hand in hand met de inzet van nieuwe technologieën. Martijn Hermsen laat digitale leermiddelen en technologische ontwikkelingsmaterialen aansluiten op de behoeften van de leerkracht en de belevingswereld van leerlingen. Martijn adviseert scholen omtrent de privacywetgeving en is gespecialiseerd in robotica, gamification, minecraft, programmeren en kunst- en cultuureducatie. Die combinatie biedt talloze mogelijkheden. Denk samen met hem na over een strategisch beleid en een schoolondernemingsplan waarin al deze facetten bijdragen aan onderwijsvernieuwing.