Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang
NULL
Gepubliceerd op 16 januari 2018 Leestijd 2 min.

Vraag het de expert

"Wat is datalekken en wat moeten wij ermee?"

Bij de Rolf groep komen regelmatig vragen binnen over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze vraag over het registreren van datalekken komt van een basisschool in Amsterdam: "Wat is datalekken en wat moeten wij ermee?"

“Een datalek houdt in dat privacygevoelige gegevens onbedoeld in handen van derden terecht kunnen komen. Bijvoorbeeld doordat een USB-stick met gegevens ergens blijft liggen. Of dat in een mail naar ouders alle ontvangers voor iedereen zichtbaar zijn. Maar ook het laten liggen van een gespreksverslag op de printer en het bij naam melden van een zieke leerkracht in een nieuwsbericht op de website zijn datalekken.”

Hoe gaan wij daar vanaf 25 mei mee om?

“Het is al twee jaar verplicht om relatief grote datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat blijft zo. Daarnaast moet je vanaf 25 mei 2018, als de AVG in werking treedt, álle datalekken intern registreren. Ook de kleine, die geen risico op fraude of persoonlijke schade opleveren.”

 Waarom is het zinvol om ook kleine datalekken registreren?

“Doel van het registreren is dat je ervan leert en daardoor datalekken in de toekomst zo veel mogelijk voorkomt. Dit is niet vrijblijvend. Door datalekken te registreren, voldoe je aan de verplichting om aan te kunnen tonen dat je je houdt aan de nieuwe privacywetgeving.”

Wat moet ik precies noteren?

“Je geeft een korte omschrijving van het datalek: wat is er precies gebeurd, om wat voor gegevens gaat het, hoeveel personen betreft het lek, wanneer is het gebeurd. Ook geef je aan wat het mogelijke risico kan zijn en welke actie is ondernomen om dit in de toekomst te voorkomen. Tijdens een IBP traject van OinO-Advies, waarin je wordt geholpen met informatiebeveiliging en privacy op school, ontvang je hiervoor een standaardformulier. Je kan zo’n formulier natuurlijk ook zelf maken.”

Heb je ook een vraag voor de Rolf groep?

Laat het ons weten via dit formulier. Je ontvangt zo snel mogelijk antwoord van onze expert.