Gepubliceerd op 18 januari 2018 Leestijd 2 min.
Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang
NULL
Gepubliceerd op 18 januari 2018 Leestijd 2 min.

Bevlogen initiatieven

De VoorleesExpress gunt elk kind een gelijke kans in het onderwijs

Anne Heinsbroek vertelt: ‘Ik ben in 2006 samen met mijn zus Marieke gestart met de VoorleesExpress. Inmiddels zijn van een Utrechts initiatief uitgegroeid naar een landelijk netwerk in meer dan 100 gemeenten. En ik ben trots, we hebben in de afgelopen 10 jaar meer dan 15.000 gezinnen begeleid.’

We hebben dit initiatief genomen omdat we in de praktijk zagen hoe kinderen opgroeiden met een taalachterstand. En we zelf erg nieuwsgierig waren naar gezinnen met een andere culturele achtergrond. We zagen het voorlezen niet alleen als een heel effectief middel om de taalontwikkeling te stimuleren, maar ook als een mooie smoes om in contact te komen.

We zetten in op gelijke kansen in het onderwijs

Kinderen in Nederland hebben niet dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Het gezin waar je uitkomt is bepalend voor hoe succesvol je bent op school. Als je ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, zijn je kansen op succes later een stuk lager.

Voorkomen van laaggeletterdheid

Het aantal laaggeletterden neemt nog steeds toe. Als je iets aan laaggeletterdheid wilt doen dan moet je vroeg beginnen. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen.

We beginnen thuis en we beginnen op tijd

Ouders die hun kinderen het goede voorbeeld geven door veel voor te lezen en ze aan te moedigen om te lezen, zorgen ervoor dat hun kinderen gemotiveerder zijn om te lezen. En dat is precies wat we doen met de VoorleesExpress. Onze vrijwillige voorlezers gaan 20 weken langs bij een gezin in de buurt. Ze doen dit één keer per week op een vaste middag of avond. Ze gaan het kind/de kinderen voorlezen, taalspelletjes doen, praten. En kijken ook breder hoe de kinderen thuis meer gestimuleerd kunnen worden in taal. Samen zoeken we naar mogelijkheden en kansen.

 

Het is heel mooi om te zien hoe kinderen genieten van de aandacht. Vaak staan kinderen al lang van tevoren op de uitkijk:  ‘Komt onze voorlezer al?’

Wil je meer lezen over de VoorleesExpress of wil je je aanmelden als vrijwilliger?