Gepubliceerd op 2 juni 2020
Leestijd 4 min.

Alle basisscholen staan voor de uitdagende opgave om in 2020 Wetenschap & Technologie in het onderwijsprogramma te implementeren. Zijn jullie er klaar voor? Welke mooie ontwikkelingen hebben jullie al doorgemaakt? Welke wensen en ambities ten aanzien van W&T hebben jullie voor het komende jaar en waar willen jullie over een aantal jaren staan?

Subsidie

Ligt jouw school in de provincie Overijssel en wil je ondersteund worden bij de implementatie van W&T in het onderwijs, dan hebben we fantastisch nieuws!

Je kunt in aanmerking komen voor een subsidie.

Met deze subsidie (ter waarde van €500,-) kun je de ontwikkeling van W&T op jouw school een enorme boost geven. Onder begeleiding van een W&T expert wordt het W&T kompas geïmplementeerd en stimuleer je het W&T onderwijs.

Het W&T kompas

Het W&T kompas geeft inzicht in hoeverre W&T al is ingebed op jouw school.  Het schoolteam doorloopt een proces onder begeleiding van een W&T expert. Het W&T kompas helpt om gezamenlijke ontwikkeldoelen te formuleren, die aansluiten bij de visie van jullie school.

In twee bijeenkomsten doorlopen we het volgende proces:

 • Intakegesprek met de schoolleider en/of W&T coördinatoren:
  We maken kennis met elkaar en bespreken hoe het proces binnen de school zal verlopen. Ook bespreken we de ontwikkelingen die het team heeft gemaakt ten aanzien van W&T.
 • Digitaal instrument invullen door alle leerkrachten
  Alle leerkrachten vullen de digitale vragenlijst in. Er zijn 16 indicatoren. Leerkrachten geven aan in welke ontwikkelingsfase zij vinden dat de school zich bevindt.
 • Consensusbijeenkomst
  Deze bijeenkomst wordt op basis van de resultaten van de vragenlijst door de W&T expert voorbereid. Met een afvaardiging van het team gaan we in gesprek waarin per onderwerp wordt bepaald wat het standpunt van het team is. We stellen samen concrete doelen op en selecteren enkele indicatoren die doorontwikkeld moeten worden om een volgende fase te bereiken.
 • Rapportage van de uitkomsten door de W&T expert
  Jullie ontvangen een digitale rapportage naar aanleiding van de consensusbijeenkomst. Zowel de huidige als de gewenste situatie wordt in beeld gebracht. Om de gewenste situatie te bereiken zal de W&T expert aanbevelingen voor vervolgstappen doen.

Het instrument kan worden ingezet als evaluatie-instrument om vervolgens een nieuwe cyclus met nieuwe doelstellingen te starten. Uiteraard is begeleiding door de W&T expert ook na dit proces mogelijk.

Om W&T daadwerkelijk te implementeren en een goede doorontwikkeling van de indicatoren te waarborgen kan de W&T expert de professionalisering van het gehele team verder begeleiden.

Met ons hart voor leren zorgen we dat de begeleiding altijd maatwerk is!

Begeleiding?

Wil jij je laten begeleiden bij de subsidieaanvraag en de invulling van het Wetenschap & Techniekkompas? Neem contact met ons op.

Aanvragen