Gepubliceerd op 16 december 2021 Leestijd 5 min.
Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang Voortgezet Onderwijs
NULL
Gepubliceerd op 16 december 2021 Leestijd 5 min.

Slim aan de slag

Open trainingen Caribbean 2022 Q1

Als vervolg op het aanbod tijdens Het Nationaal Onderwijs Congres (HNOC) Caribbean, staan er begin 2022 ook weer een heel aantal open e-trainingen (online) gepland voor de Caribbean. Ook als je geen deel hebt genomen aan het HNOC Caribbean kun je onderstaande trainingen bijwonen.

Geplande trainingen Q1 2022

Bekijk hieronder de trainingen en schrijf je via het formulier in.

Heb je nog vragen over de trainingen? Neem dan contact op met Jeroen Rougoor via jeroen.rougoor@derolfgroep.nl.

Peuter en Kleuterbrein

Om goed aanbod aan jonge kinderen te kunnen doen is het belangrijk om te weten hoe kinderen leren en ontwikkelen. Breinwetenschap leert ons hoe het brein van een kind werkt en wat kinderen van ons nodig hebben in begeleiding en omgeving om goed te kunnen ontwikkelen. We kijken naar de verschillende fases in breinontwikkeling. Hoe leren en ontwikkelen jonge kinderen?

Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten:

  • Deel 1 (19-01-2022 / 14.00 – 16.30 uur) – Het peuter– en kleuterbrein
  • Deel 2 (27-01-2022 / 14.00 – 16.30 uur) – Ontwikkeltaken van het jonge kind

Doelgroep:
Peuter en kleuterleerkrachten.

Prijs:

€150,00 per persoon.

Digitale Geletterdheid in de praktijk (Kleuters)

Tijdens de workshop ‘Digitale Geletterdheid’ op het Nationaal Onderwijs Congres (HNOC) Aruba 2021 heb ik je kennis laten maken met de leerlijn Digitale Geletterdheid en wat dat van jou vraagt in de klas. Deze workshop verdient wat mij betreft een vervolg. Ik vertel je daarin graag hoe je dit praktisch aanpakt, welke ideeën je kunt toespitsen op de leerlijn digitale geletterdheid en hoe je je collega’s mee gaat krijgen in deze ontwikkelingen. Net als tijdens het congres verzorg ik een aparte sessie voor de kleuterleerkrachten (op 20 januari) en een aparte sessie voor de funderend- en voortgezet onderwijs (27 januari). Ik hoop je daar weer te zien!

Wanneer:

20 januari 2022 14.00 – 16.30 uur

Doelgroep:

Peuter en kleuterleerkrachten.

Prijs:

€75,00 per persoon.

21st Century Skills in het onderwijs

Je hebt er ongetwijfeld al over gehoord. Leerkrachten van nu staan voor de taak om 21st Century Skills bij leerlingen te ontwikkelen. Denk hierbij aan Kritisch denken, Creativiteit, Samenwerken, Communiceren, Sociale- en culturele vaardigheden, digitale geletterdheid, Probleemoplossend vermogen enzovoort.. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Waar het om draait, is samen met de leerlingen kennis construeren. Dat doe je door te ervaren, te ontdekken, te zoeken en… te vinden! Tijdens de training ‘21st Century Skills in het ionderwijs ga je in twee bijeenkomsten op zoek naar mogelijkheden om, passend binnen jouw omgeving en in jouw schoolsituatie, onderwijs te verzorgen volgens het principe ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. Het einddoel staat daarbij soms vast, maar de weg er naartoe zeker niet. We leggen je uit waarom je dat zou doen, maar vooral wat het jou en de leerling oplevert. En we zorgen voor een scala aan voorbeelden waarmee je morgen aan de slag kunt. En wilt!

In deze dubbele sessie staan we stil bij de toepassing van de 21st century skills in het onderwijs.

Tijdens deze e-training:

  • Leer je de vaardigheden die samen de 21st century skills omvatten.
  • Weet je welke rol ict speelt in de toepassing van deze vaardigheden.
  • Kan je aan de hand van concrete lesvoorbeelden eigen toepassingen bedenken.

Het programma bestaat uit twee bijeenkomsten:

  • 1e deel is op 25 januari 2022 – 14.00 – 16.30 uur
  • 2e deel is op 7 april 2022 – 14.00 – 16.30 uur

Prijs:

€150,00 per persoon.

Digitale Geletterdheid in de praktijk (funderend onderwijs & VO)

Tijdens de workshop ‘Digitale Geletterdheid’ op het Nationaal Onderwijs Congres (HNOC) Aruba 2021 heb ik je kennis laten maken met de leerlijn Digitale Geletterdheid en wat dat van jou vraagt in de klas. Deze workshop verdient wat mij betreft een vervolg. Ik vertel je daarin graag hoe je dit praktisch aanpakt, welke ideeën je kunt toespitsen op de leerlijn digitale geletterdheid en hoe je je collega’s mee gaat krijgen in deze ontwikkelingen. Net als tijdens het congres verzorg ik een aparte sessie voor de kleuterleerkrachten (op 20 januari) en een aparte sessie voor de funderend- en voortgezet onderwijs (27 januari). Ik hoop je daar weer te zien!

Wanneer:

27 januari 2022 14.00 – 16.30 uur

Prijs:

€75,00 per persoon.

Het belang van een rijke speelleeromgeving

De rijke speelleeromgeving is onderdeel van het ontwikkelaanbod van peuters en kleuters. Maar wat is dan een rijke speel leeromgeving? Welke criteria kunnen we stellen?
Wat is belangrijk bij de inrichting van de leeromgeving? Welke materialen komen aan bod? In deze training gaan we vanuit kennis kijken naar de leeromgeving. Van kennis naar praktijk zodat er zelf mee aan de slag kan in jouw groep.

Wanneer:

1 februari 2022 14.00 – 16.30 uur

Doelgroep:

Peuter en kleuterleerkrachten.

Prijs:

€75,00 per persoon.

Leesvaardigheid Caribbean

Leesvaardigheid is fundamenteel voor succes op school en later op de arbeidsmarkt. Gemotiveerde lezers verhogen hun leesvaardigheid door meer te lezen, wat weer leidt tot beter lezen en beter leesbegrip, waardoor ze ook weer sneller geneigd zijn om een nieuw boek te gaan lezen.

Lezen levert een grote bijdrage aan diverse taaldomeinen, zoals woordenschat, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Gerichte inspanning om de leesmotivatie te stimuleren is essentieel in het onderwijs, omdat uit onderzoek blijkt dat leerlingen in hun vrije tijd vooral lezen als het moet en te weinig omdat ze dat graag willen. In deze training gaan we aan de slag met wat jij kan doen om de leesmotivatie in jouw groep te stimuleren.

Wanneer:

22 maart 2022 14.00 – 16.30 uur

Prijs:

€75,00 per persoon.

Vergroot de woordenschat Caribbean

Om succes te hebben op school is woordenschat een voorwaarde. (Bijna) alles wat op school wordt aangeboden staat of valt met de grootte van de woordenschat van de leerling. Kwalitatief goed woordenschatonderwijs is dus een voorwaarde om goed onderwijs aan te bieden. Woordenschatonderwijs heeft, al voelt het wel eens anders, echt effect.

Wanneer:

19 april 2022 14.00 – 16.30 uur

Prijs:

€75,00 per persoon.

Inschrijven

Inschrijving open e-training Caribbean

Schrijf je in voor de opleiding

Stap 1 van 2

Jeroen Rougoor

Jeroen Rougoor

Export Manager Caribbean

Als Export Manager Caribbean is Jeroen nauw betrokken bij de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling op de scholen in de Caribbean. Doordat hij zeer regelmatig op de Caribische eilanden aanwezig is, weet hij wat er speelt en welke vragen er zijn over het onderwijs en de ontwikkeling hiervan. Hij brengt graag een bezoek aan jouw school om in gesprek te gaan over onderwijsontwikkelingen en te kijken hoe we hier samen met ons hart voor leren stappen in kunnen nemen. Jeroen denkt mee vanuit zowel het leraren- directeur- en bestuur perspectief.

Meld je aan voor de educatienieuwsbrief van de Caribbean