Gepubliceerd op 20 februari 2020 Leestijd 3 min.
Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang
NULL
Gepubliceerd op 20 februari 2020 Leestijd 3 min.

Boost je kennis

Met onze interim professionals slagen je plannen wèl

Wist je dat je bij de Rolf groep gespecialiseerde interim professionals kunt inhuren? Deze professionals helpen je op tijdelijke basis met het realiseren van een koerswijziging, cultuurverandering of kwaliteitsslag. Door onze unieke aanpak is de kennis en kwaliteit die zij toevoegen duurzaam verankerd in je organisatie. Zo komen de plannen die je voor de toekomst maakt echt ten goede aan de kinderen, de teams en de school.

Interim management

Veel schoolbestuurders kennen dit: er is een uitdaging, daarvoor wordt een externe professional ingehuurd en deze komt met een oplossing. Maar zodra de interimmer weg is, blijkt dat de ingezette verandering als het ware ‘verdampt’. Conclusie: de oplossing hing teveel samen met de persoon van de externe professional.

SMART Plan van Aanpak

Ons antwoord hierop is het werken volgens van een SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) uitgewerkt Plan van Aanpak. Dit plan – waarin als eerste het einddoel wordt beschreven – omvat de contouren van de opdracht vanuit de opdrachtgever, met daarbij de inzichten van de interim professional. Het geheel vormt de basis van de opdracht. Tussentijdse evaluaties kunnen aanleiding zijn om in wederzijds overleg de opdracht uit te breiden of op een andere manier aan te passen.

Geborgde kwaliteit

De bestuurders, directeuren, HR managers en interim begeleiders die je via de Rolf groep inhuurt, werken allemaal met ons SMART Plan van Aanpak. Zij krijgen regelmatig intervisie en trainingen zodat onze hoge kwaliteit geborgd is. Om erachter te komen hoe onze interim professionals jouw school naar een hoger plan kunnen tillen, wil je natuurlijk eerst met ons in gesprek. Stuur een mail naar academies@derolfgroep.nl en we maken snel een afspraak!