Gepubliceerd op 24 februari 2019
Leestijd 2 min.

Op 1 januari 2019 is de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld gewijzigd. In stap 4 en 5 maak je nu de cruciale afweging: ‘Moet ik mijn vermoeden van kindermishandeling wel of niet melden bij Veilig Thuis?’

Schokkende cijfers

Uit onderzoek blijkt dat 27% van de kinderen in groep 7 en 8 een vorm van kindermishandeling heeft meegemaakt. Helen Degenhart, trainer bij de Rolf groep, schrok van dat cijfer. “Dat zijn 7 kinderen per klas! Reden om aan te nemen dat we té veel signalen missen. Niet alleen op school, ook op de BSO en in de Kinderopvang. De enige manier waarop wij kinderen kunnen helpen is deze signalen wél op te pikken – stap 1 van de meldcode. En vervolgens alle stappen van de meldcode te doorlopen.”

Herken de signalen

In de trainingen die Helen geeft zijn deelnemers steeds weer verbaasd over de verschillen en tegenstrijdigheden in signalen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld:

  • Teruggetrokken gedrag tonen of juist heel aanhankelijk zijn.
  • Stil zijn of juist heel druk.
  • Te keurig overkomen of juist ongemanierd.

Helen: “Deze en andere signalen zijn lastig te duiden. Ze kunnen wijzen op mishandeling, maar het gedrag kan ook een heel andere oorzaak hebben. Bijvoorbeeld een leerprobleem of gedragsstoornis, maar er kan ook sprake zijn van een karaktereigenschap. Wat het duiden van opvallend gedrag nóg ingewikkelder maakt, is dat het kan worden opgeroepen door de interactie tussen jou en het kind.”

Door in gesprek te gaan met een collega of de aandachtsfunctionaris binnen je team én met het kind en de ouders, zet je belangrijke stappen naar een veilige thuissituatie. Helen: “Wij kunnen je daarbij ondersteunen met trainingen. Ook als het om de laatste 2 stappen gaat – de afweging om wel of niet te melden – helpen we je graag verder.”

Trainingen

De Rolf groep biedt verschillende trainingen over de meldcode, voor het primair onderwijs, buitenschoolse opvang en de kinderopvang:

Tevens hebben we e-learning modules – een basistraining en bijscholing – voor beginnende en gevorderde leerkrachten en aandachtsfunctionarissen.

Meer informatie of aanmelden?

Direct contact

Helen

Helen DegenhartOnderwijsadviseur

Elk kind ontwikkelt zich optimaal op zijn eigen tempo, gaat met plezier naar school en keert na een dag spelen en onderzoeken blij weer naar huis. Helen Degenhart werkt samen met jou naar dit ideaalbeeld toe. Ze betrekt kinderen, ouders en andere onderwijsprofessionals bij dit proces. Gedrag en werkhouding zijn haar specialisaties. Ze analyseert Leerling Volg Systeem-toetsen en adviseert op het gebied van motivatie, sociale veiligheid en gedragsproblemen.