Gepubliceerd op 31 augustus 2020 Leestijd 2 min.
Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang
NULL
Gepubliceerd op 31 augustus 2020 Leestijd 2 min.

Lotjes Wereld

Lollypops

Ik speel, ik groei, ik leer! Op een bepaald moment gaan kinderen leerzaam spelen als leuk ervaren. Steeds vaker wordt er gebouwd of gehandeld volgens voorbeeld. Het samenspelen verloopt met een duidelijker rolverdeling. Constructies worden doelgerichter en verfijnder.

Met deze kleurrijke lollypops oefenen we het classificeren en seriërentwee fundamentele denkstructuren waarmee het jonge kind zijn wereld leert ordenen en begrijpen. 

Classificeren en seriëren liggen aan de basis van de opbouw van wiskundige begrippen, zoals het getalbegrip, vorm, lengte, inhoud, meten, …, maar ook van de taalverwerving en van de cognitieve ontwikkeling van de kleuter. Een mooi en zinvol uitganspunt om er dus een leuk spel bij te bedenken.  

De lollypops zijn een combinatie van vierkant en cirkel in vier kleuren, dat zijn de kenmerken van een lollypop. De kinderen gaan al spelend de kenmerken combineren en memoriseren.

  • Ze redeneren bijvoorbeeld als volgt: ‘het is rood en rond of vierkant en geel’. 
  • Ze onderzoeken ook wat wel tot het ene maar niet tot het ander kenmerk behoort, dat is combineren met een ontkenning. Bijvoorbeeld ‘het is rood en niet vierkant’.
  • Al deze combinaties en denkpatronen gaan ze ook memoriseren om hun opdrachten op te lossen.
  • De lollypops geven ook ruimte aan creatieve spelmogelijkheden zoals het aanleggen van lollypops met dezelfde kleur of aanleggen met dezelfde vorm, of aanleggen zelfde kleur verschilldende vorm enz. 
  • Kinderen mogen zich uitleven en zelf nieuwe toepassingen bedenken. 

Klik op de button om de Lollypops te bestellen in onze webshop!