Gepubliceerd op 20 augustus 2020
Leestijd 3 min.

Het thuisonderwijs tijdens de lockdown heeft niet voor alle leerlingen goed uitgepakt. Gelukkig is er een subsidieregeling om leerachterstanden weg te werken. Je kunt het geld inzetten voor extra onderwijsuren naast de gewone lesuren of door het organiseren van extra programma’s in de weekenden of de vakanties.

Pak deze kans en vraag je subsidie vóór 18 september aan. Je profiteert dan het hele schooljaar, tot de zomervakantie 2021, van extra financiële middelen. Om dit geld zo effectief mogelijk in te zetten, bieden we je graag een training aan waarin je leert om achterstanden in kaart te brengen en verantwoord weg te werken. De extra lesmaterialen die je nodig hebt, zijn uiteraard ook vanuit de subsidieregeling aan te schaffen.

Start met een training op maat

Na een telefonisch intakegesprek maken we de training volledig op maat voor jouw situatie.

Je kan denken aan de volgende onderwerpen:

  • Hoe ga ik om met zwakke rekenaars
  • Hoe ga ik om met zwakke lezers
  • Didactische kindgesprekken
  • Inzichtelijk maken van leergroei
  • Analyseren van toets gegevens
  • Educatief handelen in spelsituaties
  • Beredeneerd aanbod

Deze lesmaterialen vormen een krachtig lees- en rekenoffensief 

Rekenen en taal zijn voor veel kinderen de grootste struikelblokken. Samen met Zwijsen gaan wij scholen daarin optimaal ondersteunen.

Lezen

Met onderstaande titels verander je een leesachterstand wellicht in een voorsprong:

Humpie Dumpie
Humpie Dumpie bestaat uit acht leeswerkboekjes met teksten en opdrachten in het kader van begrijpend lezen en leesbeleving voor groep 3. De vriendjes Humpie en Dumpie leiden de kinderen door de leerstof. Humpie biedt de leesteksten aan, Dumpie geeft met behulp van de picto’s en opdrachtregels de verwerkingsopdrachten aan.

Spelling langs de lijn
Met deze methode werk je opbrengstgericht aan spelling. De leerlijn voor spelling is uitgewerkt in drie arrangementen: basis, verdiept en (zeer)intensief. In de methode vind je de leerlijn, de arrangementen met een toelichting, oefenbladen, methode gebonden toetsen en extra materiaal, zoals stappenplannen.

Spiekboek taal
Spiekboekjes taal zijn beknopte, visueel opgezette boekjes met alle basisschoolstof voor taal gepresenteerd in schema’s, lijsten, tabellen en voorbeelden. De leerstof taal en spelling wordt met verschillende termen (uit verschillende methoden) aangeboden, waardoor de boekjes naast iedere methode gebruikt kunnen worden.

Spellingsprint
Spellingsprint is een kant-en-klaar RT-pakket voor het trainen van spellingscategorieën in groep 4 en 5. Leerlingen leren klanken, letters en spellingregels automatiseren volgens een strak schema en met een vaste opbouw. De systematische opbouw leidt tot het correct spellen van de regelwoorden met open of gesloten lettergreep.

Rekenen

Natuurlijk hebben veel kinderen ook extra ondersteuning bij het leren rekenen nodig. Voor het betere rekenaanbod stellen wij graag de volgende titels aan je voor. Je kunt ze meteen bestellen in onze webshop.

Rekenroute
Rekenroute is zeer geschikt voor rekenzwakke kinderen in groep 3 t/m 8 die (tijdelijk) extra rekentijd krijgen ingepland op domeinen die ze niet beheersen. Kan naast of in plaats van de reguliere rekenmethode worden gebruikt. Kinderen werken hiermee op hun eigen leerlijn.

Kerndoeltrainer Vermenigvuldigen & Delen
Steeds hetzelfde getal optellen? Als je er geen tijd voor hebt, kun je beter vermenigvuldigen. Het is dan wel belangrijk om inzicht in keersommen te hebben en om de tafels te automatiseren. Met strategieën wordt geleerd om makkelijke tafels te gebruiken bij moeilijke opgaven, en om met keersommen de deeltafels onder de knie te krijgen.

Spiekboek rekenen
Spiekboekjes rekenen zijn beknopte, visueel opgezette boekjes met alle basisschoolstof voor rekenen gepresenteerd in schema’s, lijsten, tabellen en voorbeelden. De leerstof rekenen wordt met verschillende termen (uit verschillende methoden) aangeboden, waardoor de boekjes naast iedere methode gebruikt kunnen worden.

Growth Mindset lessen
We willen graag dat leerlingen nieuwe uitdagingen aangaan. Dat ze niet meteen denken: “Dit is te moeilijk voor mij, ik kan het niet.” Maar dat ze denken: “Dit is een uitdagende opdracht, ik kan er vast veel van leren.” Zo’n benadering noemen we een growth mindset. En die helpt enorm als je iets onder de knie wilt krijgen.

Rekensprint Getalbegrip
Rekensprint Getalbegrip t/m 10 en getalbegrip t/m 20 is een remediërend interactief oefenprogramma voor het verstevigen van het getalbegrip in domein 0 t/m 20. Het is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met tellen, hoeveelheden benoemen en begrijpen, getallen ordenen en het schrijven van cijfers. Als kinderen deze vaardigheden beheersen, kunnen zij doorstromen naar Rekensprint Start.