Gepubliceerd op 30 oktober 2020 Leestijd 4 min.
Geschikt voor
Basisschool
NULL
Gepubliceerd op 30 oktober 2020 Leestijd 4 min.

Slim aan de slag

ICT-er in tijden van Corona

Elke basisschool in Nederland heeft in meer of mindere mate te maken met de gevolgen van de huidige Corona crisis. Leerkrachten die zich ziek melden, leerlingen die vanwege quarantaine thuis moeten blijven of zelfs hele klassen die thuis moeten blijven vanwege een zieke meester of juf.

De afgelopen maanden is er enorm veel gepubliceerd over handige ICT oplossingen die kunnen helpen bij leren en lesgeven vanuit huis. Er is zelfs een nieuwe term voor bedacht: hybride onderwijs.  

In deze blog bespreken we een aantal sites waar je onafhankelijke en betrouwbare informatie kunt vinden op basis waarvan je de bijv. volgende zaken kunt regelen: het streamen van lessen, het geven van instructies op afstand, het gebruik van (digitaal) lesmateriaal en het online communiceren met collega’s, leerlingen en ouders. 

Lesopafstand.nl 

De site Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON.
Het is een overzichtelijk opgebouwde site met checklists, protocollen en posters. Ook vind je concrete tips voor het maken van een plan voor het uitlenen van apparatuur en informatie over in te zetten leermiddelen.  

De inzet van Google Meet en Microsoft Office 365 komt op deze website ook aan de orde. Deze veelzijdige platformen kun je inzetten wanneer je met collega’s of met ouders wilt overleggen. Ook voor het lesgeven via video zijn deze platformen uitermate geschikt. 

Al met al is de site Lesgeven op afstand een uitstekend vertrekpunt voor elke ICT-er die zoekt naar informatie de mogelijkheden van ICT in tijden van Corona    

Videobellen op school  

Dit artikel van Kennisnet gaat specifiek in op de vraag welke impact videobellen op school heeft op de ICT infrastructuur van jouw school en in het bijzonder de internetverbinding. Steeds meer scholen maken bij het geven van onderwijs of bij teamoverleg gebruik van Microsoft Teams of Google Meets. Deze online tools doen een stevig beroep op de beschikbare bandbreedte van je netwerk. In het artikel vind je een heldere uitleg over het gebruik van bandbreedte, WiFi en netwerkcomponenten. En, belangrijk, een aantal tools om bijv. de benodigde bandbreedte van de internetverbinding op jouw school te berekenen.  
Mocht je problemen ondervinden bij het gebruik van dan verwijst het artikel je naar tips en trucs die Google Meets respectievelijk Microsoft Teams geven om het gebruik te optimaliseren. 

Samen slimmer PO Afstandsonderwijs 

Ben je op zoek naar praktijkvoorbeelden van wat onderwijs op afstand voor andere scholen betekent en hoe andere schoolbesturen omgaan met deze digitale stroomversnelling? Kijk dan op deze site. Voorbeelden vanuit de praktijk inclusief succesfactoren en leerpunten. En natuurlijk ook Tips vanuit de praktijk. 
En wanneer je toch op de site Samenslimmerpo bent, kijk dan ook naar de startvideoBeter thuis in afstandsonderwijs. Vijf kennis filmpjes die je helpen om een antwoord te geven op vragen over hoe leerkrachten en ouders het beste online kunnen samenwerken, hoe je ook op afstand kunt differentiëren en of het mogelijk is om online nieuwe stof te behandelen. 

Heb je een concrete vraag?

Heb je na het lezen van deze Blog een concrete vraagwil je direct aan de slag met het updaten van je netwerk of nu toch die extra devices bestellen? 

Neem dan contact op met onze collega Ad de Kleuver / ad.dekleuver@derolfgroep.nl