Gepubliceerd op 03 september 2019 Leestijd 5 min.
Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang
NULL
Gepubliceerd op 03 september 2019 Leestijd 5 min.

Blog

Digitale geletterdheid: door naar de volgende fase

Dit najaar beslist de Tweede Kamer of digitale geletterdheid in het curriculum voor het PO wordt opgenomen. Los van de, waarschijnlijk positieve, uitkomst blijft de noodzaak om digitale geletterdheid naar een volgende fase te brengen overeind. Kinderen moeten tenslotte voldoende bagage krijgen om zich later in de maatschappij te kunnen redden. Maar hoe breed vliegen we dit onderwerp straks aan? En welke verschillen zijn er met de manier waarop we ICT nu inzetten?

 

Na jaren van aansluiten van toetsenborden en kalibreren van digitale schoolborden, kan de ict-coördinator zich eindelijk, samen met de collega’s, bezig houden met onderwijsontwikkeling gerelateerd aan ict. Met als centrale vraag: ‘Welke combinatie van technologische mogelijkheden kunnen we benutten om onze visie op maatwerk te kunnen invoeren of door ontwikkelen?’

Kunstmatige intelligentie

Ict en maatwerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in het onderwijs. De digitale middelen verzorgen niet alleen de opdrachten voor leerlingen, maar ook de analyse en de vervolgtaken die daar met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) uit voortvloeien. De rol van AI is hier: het vertalen van verkregen data naar een algoritme voor een vervolgactie, in dit geval een nieuwe set opdrachten.

Twee opdrachten

Een en ander leidt voor elke school tot grofweg twee nieuwe opdrachten. In de eerste plaats het vertrouwd maken van leerkrachten met digitale hulpmiddelen, die ervoor zorgen dat zij veder kunnen excelleren. Ofwel; hoe sluiten de mogelijkheden die je hebt gekozen (en waarvoor je betaalt) aan bij het deskundigheidsniveau van de leerkracht? In de tweede plaats gaat het erom dat je als schoolteam standaarden kunt loslaten als gevolg van deze ontwikkelingen; denk aan roosters, planningen en het jaarklassensysteem.

Deskundigheidsbevordering op teamniveau

Dat heeft gevolgen voor het hele team. Waar je voorheen twee dagen een computer ongebruikt kon laten omdat de ict-collega nog geen tijd had om er naar te kijken, zien we nu dat de techniek veel minder uitval vertoont en het gebruik van ict structureel  is in de klas. Hoogste tijd dus voor deskundigheidsbevordering op teamniveau. Dit is zelfs de belangrijkste voorwaarde om stappen te kunnen zetten in digitale geletterdheid in de school, zowel op leerkracht- als leerlingniveau.

De leerkracht maakt het verschil

Zie digitale geletterdheid niet als een bedreiging, maar vooral als een grote kans om ook in de (nabije) toekomst het verschil te kunnen blijven maken als leerkracht. Jouw rol verandert, maar je blijft onmisbaar. Alleen de leerkracht die denkt zijn onderwijs te kunnen voortzetten zoals hij of zij dat de afgelopen tien jaar heeft gedaan, prijst zichzelf uit de markt.

Marvin Reuvers

Marvin Reuvers

Onderwijsadviseur

Marvin Reuvers richt zich op toekomstgericht onderwijs. Door doe- en ontdeklabs vol ICT-innovaties op te zetten, stimuleert hij onderzoekend en ontwerpend leren. Hij leert je technologie slim in te zetten, zodat het aansluit op individuele leerbehoeften en talenten . Marvin maakt ook samenwerken efficiënter, met zijn specialisatie in Microsoft en Office365. Van aanschaf tot implementatie adviseert hij schoolbesturen over slimme, snelle opbrengsten en het gebruik en beleid van de technologie. Hij brengt bijvoorbeeld helder in kaart wat er moet gebeuren op het gebied van informatiebeveiliging en privacy in het kader van gegevensbescherming.