Gepubliceerd op 3 december 2019
Leestijd 4 min.

De Rolf groep en KPC Groep hebben besloten tot een strategische samenwerking op het gebied van advies, opleiding en training. Door het partnership ontstaan nieuwe mogelijkheden om opdrachtgevers nog beter van dienst te zijn. Ook opent de krachtenbundeling deuren voor nieuwe initiatieven en gezamenlijke proposities. De samenwerking heeft met name betrekking op KPC Groep en het onderdeel Onderwijsadvies & Ontwikkeling van de Rolf groep en richt zich op activiteiten voor besturen en scholen in het primair onderwijs.

Het partnership staat niet op zichzelf. Het sluit aan op de sterke behoefte van onderwijsorganisaties aan hoogwaardige specialistische ondersteuning en aan expertise die aansluit bij de aanwezige kennis en vaardigheden binnen de scholen. KPC Groep en de Rolf groep komen hieraan tegemoet. Veranderen, verbeteren en vernieuwen is in de meeste scholen continu aan de orde. Besturen en scholen hebben in de praktijk daarom steeds nadrukkelijker behoefte aan kennis die direct toegevoegde waarde biedt bij  vraagstukken op het gebied van onderwijskwaliteit, professionalisering en organisatieontwikkeling.

Focus

De Rolf groep en KPC Groep werken beiden vraaggericht en zijn sterk gericht op het primaire proces en de vraagstukken waarmee opdrachtgevers worden geconfronteerd bij het realiseren van hun ambities én urgenties. Op het gebied van dienstverlening vullen beide organisaties elkaar aan.

De samenwerking die de Rolf groep en KPC Groep zijn aangegaan, focust zich op de volgende thema’s.

  • Didactische en pedagogische vaardigheden van leerkrachten
  • Digitale geletterdheid en ICT
  • Het Jonge Kind
  • Effectief handelen en omgaan met moeilijk gedrag
  • Professionele leergemeenschappen ( o.m. huisacademies en programma’s voor teacher leaders en interne adviseurs)
  • Herinrichting van het primaire proces (‘onderwijs anders organiseren’)
  • Doorlopende leerlijn po-vo (10-14 onderwijs)
  • Ondersteuning van bestuur en management

Hoe kijken beide partijen tegen de samenwerking aan?

Patrick van den Hemel, zakelijk directeur van KPC Groep: “Deze samenwerking met de Rolf groep sluit aan bij de filosofie van KPC Groep als moderne netwerkorganisatie. Snel en flexibel meebewegen met de specifieke ontwikkel- en ondersteuningsvragen van onze opdrachtgevers en precies dat toevoegen wat nodig is. Door deze nieuwe verbinding met de Rolf groep  kunnen we ons trainings- , coachingsaanbod en adviesaanbod verruimen en verdiepen in het primair onderwijs. Deze samenwerking is een volgende stap in de groei van KPC Groep.”

Prince Heyliger, directeur van de Rolf groep: “De Rolf groep, als totaalleverancier voor de kinderopvang en het primair onderwijs, is van oudsher een netwerkorganisatie die vanuit samenwerking en co-creaties het verschil wil maken voor haar klanten en partners. Voor de verdere strategische groei en doorontwikkeling van de Rolf groep is deze nieuwe samenwerking een mooie vervolgstap. Door de kennis en ervaring van beide organisaties samen te brengen geloven wij dat we samen met de KPC Groep de filosofie van de Rolf groep ‘Hart voor leren’ verder kunnen uitdragen.”