Gepubliceerd op 22 april 2020 Leestijd 4 min.
Geschikt voor
Basisschool
NULL
Gepubliceerd op 22 april 2020 Leestijd 4 min.

Slim aan de slag

De helft van de tijd naar school….?

Op 11 mei gaan de scholen weer open. Eindelijk kunnen leerlingen en leerkrachten elkaar weer ‘in het echt’ zien. Maar we moeten starten met halve groepen.

Kinderen mogen weer naar school

Het ministerie van onderwijs zegt het volgende:

  • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. 
  • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 
  • Er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
  • Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden).

Kinderen gaan de helft van de tijd naar school. Basisscholen verkleinen daarom de groepsgrootte in de klas. Op basis waarvan stel je die groepen samen? Er zijn verschillende keuzes mogelijk.

Wisselende groepen

Ooit zullen alle kinderen weer tegelijk naar school gaan en samen één groep vormen. Het zou daarom goed zijn als een leerling al in mei elke medeleerling minstens één keer per week in de klas ziet. Dat betekent dat je elke dag een andere groepssamenstelling hebt. Belangrijk voor de onderlinge contacten.  Speelafspraakjes voor de middag worden vaak op school gemaakt.

Wisselende groepen zijn ook goed voor de groepsdynamiek. Uit onderzoeken naar pesten blijkt dat pesten vooral voorkomt in groepen die langdurig bij elkaar zijn in dezelfde ruimte. In groepen die minder ‘vast’ zijn ervaren kinderen minder druk van elkaar. Ze letten minder op elkaar, er is minder behoefte aan een vaste leider, kinderen nemen minder snel een rol als meeloper of aanmoediger aan.

Om toch wat structuur en voorspelbaarheid in de week te brengen kun je leerlingen op vaste dagen in de week laten komen. Laat met foto’s aan de wand zien welke medeleerlingen een kind op school kan verwachten.

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag
Julia

Pim

Suéda

Vincent

Vincent

Saïson

Kim

Leyton

Julia

Kim

Pepijn

Saïson

Pim

Pepijn

Maryse

Lot

Vincent

Saïson

Suéda

Kim

 

Vaste groepen

Rust en voorspelbaarheid zijn voor sommige leerlingpopulaties essentieel. Dan is het beter om te werken met vaste subgroepen. Die groepen kun je samenstellen op basis van vriendschappen, sekse, instructiebehoefte, adres, eigen voorkeur van de leerling enzovoort. Bedenk daarbij wel dat een heterogeen samengestelde groep een rijkere leeromgeving biedt dan een homogene groep.

In vaste groepen ontstaat een nieuwe groepsdynamiek die net als in augustus start met forming-storming-norming. In vaste groepen zul je meer aandacht moeten besteden aan groepsvormende activiteiten dan in wisselende groepen.

Als je met vaste subgroepen werkt is het belangrijk ervoor te zorgen dat de verschillende subgroepen contact houden met elkaar. Want op termijn zullen alle kinderen samen weer één grote groep vormen. Dat contact houden kan door middel van een gezamenlijke start of afsluiting van de dag: de ene helft in de klas, de andere helft digitaal vanuit huis. Je kunt kinderen elkaar brieven laten schrijven met een lootsysteem: trek een briefje uit de hoed om te weten aan wie jij vandaag een briefje gaat schrijven. Of maak met de klas een gezamenlijke kettingbrief die elke dag een stukje aangevuld wordt. Laat elke dag een raadsel of mop opschrijven voor de groep die de volgende dag op school is. De kinderen hebben zelf vast nog betere ideeën!

Tweewekelijks rooster of twee groepen op een dag

Als je per dag één subgroep op school laat komen is het makkelijk om een tweewekelijks rooster te maken: groep A komt op dag 1, 3, 5, 7 en 9. Groep B komt op dag 2, 4, 6, 8 en 10. In twee weken kun je de schooldagen beter verdelen dan in een week van vijf dagen. Voordeel is ook dat er weinig ‘breng- en haalverkeer’ is waardoor iedereen zich beter aan de maatregelen rond social distancing kan houden.

Als je de schooldag in twee delen van twee uur splitst kan elk kind elke dag naar school: in de ochtend of in de middag. Dat geeft elk kind een dagelijkse structuur. Het is dan wel belangrijk de haal- en brengstromen goed te scheiden.

Puzzel

Al met al staat het onderwijs opnieuw voor een puzzel die snel en creatief opgelost moet worden. En ook deze keer gaat dat weer lukken. Succes met het vinden van jullie oplossing!

 

Helen Degenhart

Onderwijsadviseur

Elk kind ontwikkelt zich optimaal op zijn eigen tempo, gaat met plezier naar school en keert na een dag spelen en onderzoeken blij weer naar huis. Helen Degenhart werkt samen met jou naar dit ideaalbeeld toe. Ze betrekt kinderen, ouders en andere onderwijsprofessionals bij dit proces. Gedrag en werkhouding zijn haar specialisaties. Ze analyseert Leerling Volg Systeem-toetsen en adviseert op het gebied van motivatie, sociale veiligheid en gedragsproblemen.