Gepubliceerd op 21 september 2020 Leestijd 2 min.
Geschikt voor
Basisschool
NULL
Gepubliceerd op 21 september 2020 Leestijd 2 min.

Vraag het de expert

Experts aan het woord over Les GO Wetenschap & Techniek

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wonderen van Wetenschap en Techniek (W&T). Ze stellen veel vragen en willen weten hoe de wereld in elkaar zit. Les Go W&T gaat in op verschillende onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen in drie series (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en basisonderwijs). De series zijn ontwikkeld door de onderwijsontwikkelaars van WisMon en de Rolf Groep, een co-creatie dat heeft geleid tot praktische activiteiten met inhoud voor professionals in het basisonderwijs, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf.

Onderwijsontwikkelaar, Brenda van Rijn (de Rolf groep) interviewde de experts van Wismon: Karlijn Ballemans & Madelon Rietveld en vroeg naar het belang van wetenschap en techniek voor kinderen.

“Met wetenschap- en techniekonderwijs stimuleer je de nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen”, vertellen ze. “Daarnaast help je hen 21e-eeuwse vaardigheden als zelfregulering, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken te ontwikkelen. In een continu veranderende samenleving zijn dit essentiële vaardigheden.”

Is een onderwerp als elektriciteit niet te moeilijk voor jonge kinderen? Waarom is dit toch passend voor deze leeftijd?

“In Les Go W&T behandelen we ‘ingewikkelde onderwerpen’ zoals elektriciteit op een speelse manier’’ zegt Karlijn. ‘’Kinderen maken kennis met het onderwerp op een exploratieve manier. Door middel van proefjes, spellen en knutselactiviteiten leren de kinderen de basisprincipes zonder enorm de diepte in te hoeven gaan.”

Zonder kennis geen ontwerpend leren! Op welke manier komt dit terug in Les Go W&T?

“De lessenreeksen voor de BSO en het primair onderwijs starten altijd met twee lessen waarin de basis wordt gelegd rondom het onderwerp”, legt Karlijn uit. De kinderen breiden hun kennis over het onderwerp in deze lessen uit met diverse activiteiten. De derde les staat altijd in het teken van onderzoekend of ontwerpend leren. In deze les passen de kinderen hun kennis uit de voorgaande lessen toe in een onderzoek of ontwerp.

In elke Les Go W&T-les voor het kinderdagverblijf doen kinderen op spelende wijze kennis op rond het hoofdonderwerp. Deze kennis passen ze vervolgens in afwisselende activiteiten toe bij het maken van een (simpel) ontwerp of het doen van een klein onderzoek”, zegt Madelon. Van een dinoles waarin ze kennismaken met verschillende dinosaurussen en vervolgens hun eigen dino en een dinonest maken tot een les waarin hun eigen huis centraal staat en ze een zo’n hoog mogelijke toren en hun droomhuis leren bouwen. Elke activiteit is zo opgebouwd dat er veel differentiatie mogelijk is en elk kind ervaart hoe leuk het is om dingen te maken en onderzoeken.”

Wat is de relatie van de lessen met de beroepen van de kinderen in de toekomst?

‘’In de W&T-lessen ontwikkelen kinderen 21e-eeuwse vaardigheden als zelfregulering, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken. Dit zijn essentiële vaardigheden voor beroepen van de toekomst”, zeggen ze. “Door kinderen al op jonge leeftijd te helpen deze vaardigheden te ontwikkelen, bereid je hen voor op een groot aantal beroepen. Of een kind later nu een technische baan wil of juist voor een heel andere richting kiest, de 21e-eeuwse vaardigheden die we binnen de W&T-lessen stimuleren komen in elk vakgebied van pas.’’

Meer informatie over Les Go W&T? Bekijk de verschillende series: basisonderwijs, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijf.