Gepubliceerd op 05 april 2022 Leestijd 5 min.
Geschikt voor
Basisschool Voortgezet Onderwijs
NULL
Gepubliceerd op 05 april 2022 Leestijd 5 min.

Leerdoelgericht Onderwijs met MijnLeerlijn

Cyclussen binnen Leerdoelgericht Onderwijs

Binnen Leerdoelgericht Onderwijs zijn er twee cyclussen te onderscheiden: per leerdoel en per periode. Beide cyclussen zijn een hulpmiddel voor jou als leerkracht. Benieuwd hoe? Je leest het hieronder.

Cyclussen als hulpmiddel

De cyclussen helpen je om het lesaanbod in de zone van naaste/aangrenzende ontwikkeling te houden. Dit is het aanspreken van het kind op het ontwikkelingsniveau dat net buiten bereik is. Daarnaast helpen de cyclussen je om het haalbaar te houden qua organisatie en om de leerdoelen binnen de periode zo veel als mogelijk aan te bieden zodat men hoge verwachtingen blijft stellen.

Iedere cyclus bestaat uit:

 • Waarnemen: wat zie je als leerkracht in de klas en in de data (statussen).
 • Begrijpen: wat zegt de data je?
 • Plannen: welke actie(s) moeten er uitgevoerd worden en in welk tijdsbestek.
 • Analyseren: is het haalbaar en voldoet het aan de verwachtingen.

cyclussen leerdoelgericht onderwijs

Per leerdoel

 • De cyclus begint bij het waarnemen in de (les)voorbereiding en tijdens het werken in de klas. Als leerkracht houd je daarbij de statussen bij.
 • De volgende stap is het begrijpen van de data. Dit kan in de schoolomgeving met het Leerdoelenoverzicht of de PLP Overzichten binnen een groep. Als leerkracht stel je jezelf de vraag wat er nodig is om het leerdoel te laten behalen door het kind. Deze informatie kan ook gedeeld en besproken worden binnen het schoolteam, met het kind en met de ouder(s). Eventueel kan er besloten worden om het streefniveau aan te passen en daarmee ook het aanbod voor het kind.
 • Vervolgens kun je starten met het plannen van hoeveel (onverwachte) extra tijd er nodig is om het leerdoel te behalen. Dit kun je per week doen.
 • De laatste stap is het analyseren. Dit vindt plaats in de klas tijdens de les, tijdens het bijhouden van de statussen en naast het lesgeven. De verkregen data en informatie neem je weer mee naar de eerste stap; waarnemen.

Per periode

 • De cyclus begint bij het waarnemen door de leerkracht en eventueel de intern begeleider / kwaliteitsmedewerker. De Leerdoelenoverzichten binnen de groep en het curriculum worden gebruikt als bron. Binnen de groep toont het voornamelijk de leerdoelen die in de klas georganiseerd moeten worden en binnen het curriculum zijn dit de leerdoelen die passen bij het niveau van het hoofd- of deelgebied.
 • De volgende stap is het begrijpen van de data uit de Leerdoeloverzichten. Welke leerdoelen vallen op (positief en negatief) en wat betekent dit voor de organisatie. Belangrijk is om daarbij de cyclus per leerdoel en de ingezette acties, mee te nemen.
 • Daarna gaat je als leerkracht plannen waarbij er rekening wordt gehouden met de haalbaarheid. Daarbij helpt het clusteren van kinderen, via de Leerdoeloverzichten, of het inzetten van (externe) hulp.
 • De laatste stap is analyseren. Lukt het om het aanbod passend te houden voor de groep of zijn er (toch) voorlopers of achterblijvers? Zijn de plannen uit te voeren, is het haalbaar? Wordt aan de verwachting voldaan? De data en kennis neem je weer mee naar de eerste stap; waarnemen.