najaar 2018

najaar 2018, online

Webinars methoden Engels, lezen en rekenen Malmberg

Deze 45 minuten durende webinars van uitgeverij Malmberg zijn een ideale gelegenheid om in een korte tijd én in je eigen omgeving meer inzicht te krijgen in de nieuwste methoden. Uiteraard kun je ook vragen stellen.

Webinar ‘De nieuwe Pluspunt – basis op papier’ 

Woensdag 14 november 13.00 uur

Jij wilt elk kind het beste rekenonderwijs geven. Je wilt een programma met ruimte. Je werkt graag met een combinatie van papieren en digitale middelen. En je hebt de regie graag in eigen hand. Dan is Pluspunt – basis op papier jouw methode. Je krijgt de allerbeste rekendidactiek. Maar jij observeert en maakt de didactische keuzes. Pluspunt geeft de kinderen inzicht in hun eigen leerproces en daagt ze uit met boeiende rekenprojecten. En jij houdt maximale controle over je rekenonderwijs.

De nieuwe Pluspunt – basis op papier biedt het basislesmateriaal op papier aan in combinatie met digitale leermiddelen, zoals digibordsoftware en oefensoftware.

Webinar ‘De nieuwe Pluspunt – digitale basis’

Woensdag 14 november 14.15 uur

Jij wilt elk kind het beste rekenonderwijs geven. Je wilt een programma met ruimte (in tijd en eigen invulling). Je wilt digitaal werken, maar je realiseert je dat sommige rekenstof beter op papier verwerkt kan worden. Dan is Pluspunt – digitale basis jouw methode! Je krijgt de allerbeste rekendidactiek en state-of-the-art adaptieve software die automatisch opgaven voor elk kind klaarzet. Maar jij observeert en stuurt bij. De digitale Pluspunt geeft kinderen automatisch onderwijs op maat én zorgt dat jouw rol en keuzes als leerkracht er echt toe doen.

De nieuwe Pluspunt – digitale basis biedt de meeste materialen digitaal aan, aangevuld met twee werkboekjes op papier.

Webinar ‘Maak kennis met Lijn 3’

Woensdag 21 november 13.00 uur

Leren lezen in groep 3

Lijn 3 is dé methode voor aanvankelijk lezen in groep 3. Bijzonder aan Lijn 3 is dat de letter centraal staat en niet een kapstokwoord. En dat werkt! De leesresultaten van scholen die met ijn 3 werken, liggen boven het landelijk gemiddelde. Al meer dan 1000 scholen werken inmiddels met Lijn 3.

Webinar ‘Maak kennis met Join in’

Woensdag 21 november 14.15 uur

Actief Engels voor groep 1 t/m 8!

Join in is een nieuwe actieve methode Engels die kinderen in beweging brengt en ze enthousiasmeert. In een realistische context werken ze naar concrete eindopdrachten toe. Hierbij staat communiceren centraal. Bovendien biedt de methode een goede basis om vvto-school te worden. Met Join in geef je kinderen Engels op een actieve manier!

Webinar ‘De wereld in getallen – basis op papier’

Woensdag 28 november 13.00 uur

Jij wilt elk kind het beste rekenonderwijs geven. En je wilt zeker weten dat je het op de goede manier uitvoert. Dan is De wereld in getallen – basis op papier jouw methode. Je krijgt een jaarprogramma van 36 weken dat je van begin tot eind kunt volgen. Je werkt met doordachte papieren materialen en adaptieve digitale hulpmiddelen. De methode helpt jou om de didactische keuzes te maken, waarop je kunt vertrouwen. En de kinderen? Zij krijgen de ruimte om hun eigen beslissingen te nemen en ze zien door de wereldse filmpjes en foto’s dat rekenen overal om hen heen is. Zo zien ze het nut van rekenen. En dat motiveert!

Deze versie van de methode biedt het basislesmateriaal op papier aan met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals digibordsoftware en oefensoftware.

Webinar ‘De wereld in getallen – digitale basis’

Woensdag 28 november 14.15 uur

Jij wilt elk kind het beste rekenonderwijs geven. En je wilt zeker weten dat je aan het hele jaarprogramma toekomt. Je wilt digitaal werken, maar je realiseert je dat sommige rekenstof beter op papier verwerkt kan worden. Dan is De wereld in getallen – digitale basis jouw methode. Je krijgt de allerbeste rekendidactiek. Je krijgt een jaarprogramma van 36 weken dat je van begin tot eind kunt volgen. Je werkt met state-of-the-art adaptieve software die automatisch opgaven voor elk kind klaarzet. Maar jij observeert en maakt de didactische keuzes. De wereld in getallen – digitale basis motiveert de kinderen door de wereldse filmpjes en foto’s en een eigen programma op maat.

De wereld in getallen – digitale basis biedt de meeste materialen digitaal aan, aangevuld met twee werkboekjes.

Webinar ‘Maak kennis met Karakter’

Woensdag 12 december 13.00 uur

Elke les een leessucces!

Karakter is de nieuwste methode voor voortgezet technisch lezen voor groep 4 t/m 8. Met Karakter leren kinderen niet alleen heel goed lezen, maar ze ervaren ook dat lezen heel leuk en zinvol is. In elk leeswerkboekje neemt een karakter, een leesambassadeur, de kinderen mee in zijn of haar (lees)wereld. Uitgangspunt van de methode is elk kind uit te dagen en succes en plezier in lezen te laten ervaren. Met als resultaat… een klas vol enthousiaste lezers!

Webinar ‘Maak kennis met Station Zuid’

Woensdag 12 december 14.15 uur

Een groot leesavontuur!

Station Zuid is een effectieve leesmethode voor groep 4 t/m 8 met veel uitdaging en beleving. Met deze methode voor voortgezet technisch lezen daag je kinderen uit op hun eigen niveau. Zo houd je de lessen spannend en motiveer je iedereen in de klas.