8 mei 2019 Ochten

LetterKlankStad, beginnend lezen met resultaat

Lezing LetterKlankStad door schrijfster Marion van de Coolwijk

Goed leren lezen in het eerste schooljaar/groep 3 is cruciaal voor de schoolloopbaan van kinderen. Als er bij aanvang hiaten ontstaan in accuratesse (het decoderen van woorden) en automatisering, heeft dat weerslag op het latere leersucces. Spreker en leesspecialist Marion van de Coolwijk geeft je deze middag inzicht in de ontwikkeling van het `lezende` brein.

Vanuit het leesonderzoek weten we dat systematische, goed opgebouwde aandacht voor de letterklank-koppeling met veel aandacht voor automatisering cruciaal is voor het verloop van het leren lezen. Steeds meer leerlingen kampen met een zwakke automatisering (decodering), en hebben moeite met het analyseren (spellen) van woorden. Dit leidt, naast een zwakke spelling en studievaardigheid, ook tot problemen bij het leren van vreemde talen. De oorzaak van veel lees- en spellingsproblemen ligt veelal in de basis van het leesproces, waar snel lezen het goed lezen verdringt. Ook bij hoogbegaafde leerlingen is dit een valkuil!

De beginnend leesmethode LetterKlankStad richt zich specifiek op de fonologische vaardigheden en het vlot en juist kunnen decoderen van woorden, met een totaal andere aanpak dan je gewend bent! Het accent ligt op inzicht geven in de opbouw, structuur en regels van de Nederlandse taal. Hierdoor krijgen leerlingen grip op de analyse en synthese van taal. Dit geeft succeservaringen en motiveert tot (blijven) lezen, waardoor het leesplezier groeit. Een revolutionaire didactische aanpak die zowel klassikaal als individueel inzetbaar is. Scholen die met LetterKlankStad werken, beoordelen deze methode in leeseffectiviteit met een goed tot zeer goed.

Spreker en leesspecialist Marion van de Coolwijk geeft je deze middag:

  • Inzicht in de ontwikkeling van het ‘lezende’ brein.
  • De valkuilen bij het leren lezen.
  • En de samenhang met een goede spelling en tekstbegrip.

Direct gevolgd door een uitgebreide uitleg over de didactische opzet en werkwijze van de beginnend leesmethode LetterKlankStad. Deze lezing geeft inzicht in effectief leren lezen met resultaat.

Deze lezing is interessant voor leerkrachten groep 2, 3, 4, RT, IB, ambulante begeleiders, lees en/of dyslexiebegeleiders, orthopedagogen en logopedisten.

Programma

13.30 – 14.00 uur:
ontvangst met koffie/ thee

14.00 – 15.30 uur: lezing LetterKlankStad, beginnend lezen met resultaat

 

Handig!

  • Woensdag 8 mei 2019
  • De Rolf groep, Mercuriusweg 14, Ochten
  • Parkeren is gratis
  • De middag is kosteloos