5 november 2019 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

8e jaarcongres Leve het Jonge kind

De kleuterschool moet terug. Dat was het credo waarmee het begon in 2005. Nu veertien jaar later is de kleuterschool niet terug, maar zijn een aantal onzinnige voorstellen inmiddels alweer van tafel: de gekkigheid om kleuters te gaan toetsen is ingaande dit jaar (!) weer van de baan. Is de gelukkige start van een nieuw leven daarmee geborgen? Nee, nog steeds niet!

De werkdruk voor leerkrachten is met 30 en meer kinderen te groot en het ontbreekt daarom aan ruimte om jonge kinderen een gelukkige start te geven. We weten steeds meer over wat goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel uit ervaring in de praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek. Het congres Leve het jonge kind brengt kennis en ervaring van verschillende professionals bijéén. En de Rolf groep is erbij!

Het programma is nog in ontwikkeling. Binnenkort volgt er meer informatie. Wel kan je je alvast aanmelden.

Het congres is bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang, leidinggevenden IKC, managers KO, directeuren PO, PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.