5 november 2019 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

8e jaarcongres Leve het Jonge kind

De kleuterschool moet terug. Dat was het credo waarmee het begon in 2005. Nu veertien jaar later is de kleuterschool niet terug, maar zijn een aantal onzinnige voorstellen inmiddels alweer van tafel: de gekkigheid om kleuters te gaan toetsen is ingaande dit jaar (!) weer van de baan. Is de gelukkige start van een nieuw leven daarmee geborgen? Nee, nog steeds niet!

De werkdruk voor leerkrachten is met 30 en meer kinderen te groot en het ontbreekt daarom aan ruimte om jonge kinderen een gelukkige start te geven. We weten steeds meer over wat goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, zowel uit ervaring in de praktijk als uit wetenschappelijk onderzoek. Het congres Leve het jonge kind brengt kennis en ervaring van verschillende professionals bijéén. En de Rolf groep is erbij!

Naast plenaire lezingen van deze toppers zijn er 23 deelsessies geprogrammeerd waarmee je, op basis van je eigen interesses en behoeftes, zelf een programma kunt samenstellen.

Sluit je aan bij onze deelsessie?

Speel je mee met klei?

door: Nicole Verdonk, Onderwijsadviseur / Jonge Kind Specialist, de Rolf groep.

In deze interactieve speelsessie leer je goed kijken naar het materiaal en de inzet ervan. Welke ontwikkeling stimuleer je en wat is jouw rol als professional? Wat is het verschil tussen vrij spel en gerichte opdrachten? We kijken naar de achtergrondtheorie van werken met ongevormd materiaal, die we vertalen naar de praktijk…… door zelf te ervaren en te spelen!

Werkvorm: Interactief overleg (rollenspel)

Leerdoelen:

  • Door zelf letterlijk weer “met de handen in de klei te zitten” ervaren wat de kracht van ongevormd materiaal is voor jonge kinderen.
  • Op de juiste wijze inzetten van ongevormd materiaal.
  • Aandacht voor ongevormde materialen en “vergeten” materiaal.
  • De rol van de professional in het proces of productgericht werken met ongevormd materiaal als klei.

Doelgroep: Kinderopvang en onderwijs.

Leeftijdscategorie: Alle jonge kinderen (0-6 jaar).

Nicole Verdonk

Nicole Verdonk

Onderwijsadviseur

Als erkend NOBCO- en EMCC-coach zoekt Nicole Verdonk de verbinding tussen professionals die zich bezighouden met het jonge kind tot zeven jaar. Communicatie is daarin belangrijk. Haar doel is bereikt als jij concrete stappen zet. Met expertise in VVE-methodes Piramide, Uk&Puk, Peuterplein en VVE Thuis heeft ze de tools in handen om jou in beweging te krijgen.

Stel je eigen programma samen!

Het congres is bedoeld voor leerkrachten in de onderbouw, remedial teachers, intern begeleiders, (ortho)pedagogen, zorgcoördinatoren, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en buitenschoolse opvang, leidinggevenden IKC, managers KO, directeuren PO, PABO/ROC studenten en docenten. En natuurlijk ieder ander die het jonge kind een warm hart toedraagt.