NULL

Onderwijsadvies & Ontwikkeling

Nicole Verdonk

Onderwijsadviseur

Als erkend NOBCO- en EMCC-coach zoekt Nicole Verdonk de verbinding tussen professionals die zich bezighouden met het jonge kind tot zeven jaar. Communicatie is daarin belangrijk. Haar doel is bereikt als jij concrete stappen zet. Met expertise in VVE-methodes Piramide, Uk&Puk, Peuterplein en VVE Thuis heeft ze de tools in handen om jou in beweging te krijgen.